Punkt: 297

Miejscowość: Rybie
Gmina: Rejowiec
Województwo: lubelskie; Powiat: chełmski

* Punkt badawczy 297 został przeniesiony w roku 2015 – teren ogrodzony, brak możliwości pobrania próbki

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %737886738260
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %17127131123
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1010714717
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.798773
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.201023
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %121134

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,97,16,97,87,48,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,46,36,27,37,28,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,290,620,95

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,411,451,961,981,660,69
Węgiel organiczny%0,820,841,141,150,96<0,50
Azot ogólny%0,0730,0760,0860,1120,080,05
Stosunek C/N11,211,013,210,312,15

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,271,531,260,830,68<0,75
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,123,744,968,0511,4134,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,260,250,430,540,140,33
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,070,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,340,30,570,190,11
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,764,395,79,2311,7835,04
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,035,926,9610,0612,4649,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%78,9474,1681,991,7594,5470,22

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-124,218,319,736,046,141,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,911,611,119,515,21,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,03,04,64,81,521,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,130,921,192,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,632,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5517,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0230,030,040,0370,040,03
Wapń%0,150,180,210,290,380,05
Magnez%0,050,030,040,030,030,06
Potas%0,060,040,070,050,020,08
Sód%0,0050,0040,0060,0040,0030,003
Siarka%0,0260,0290,0250,0160,0160,07
Glin%0,390,290,320,170,160,44
Żelazo%0,360,40,30,230,250,42

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-11921651746772125
KadmCd mg*kg-10,40,460,450,140,13<0,50
MiedźCu mg*kg-13,33,32,92,82,9<2,00
ChromCr mg*kg-15,86,35,83,32,82,76
NikielNi mg*kg-13,72,63,72,92,3<2,00
OłówPb mg*kg-19,610,79,05,75,64,94
CynkZn mg*kg-122,523,219,122,097,39,25
KobaltCo mg*kg-11,120,891,230,90,82<1,00
WanadV mg*kg-16,76,06,82,93,02,91
LitLi mg*kg-12,51,92,51,31,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,170,130,10,09<2,00
BarBa mg*kg-125,628,530,920,817,019,2
StrontSr mg*kg-19,68,68,512,98,915,5
LantanLa mg*kg-15,86,76,23,73,23,55
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,73<1,00

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1486,0345,0730,01163,1389,5<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,9<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,4<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,033n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-121020018123441875
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-110,568,37,69,028,119,09
Zasoleniemg KCl*100g-127,221,920,123,8221,4124