Punkt: 295

Miejscowość: Nadrybie Dwór
Gmina: Puchaczów
Województwo: lubelskie; Powiat: łęczyński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %303230374133
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %424342373534
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %282528262433
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.475042
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.514752
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %544236

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH4,85,65,25,84,85,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,04,34,24,94,25,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,14

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,691,491,361,792,190,81
Węgiel organiczny%0,980,860,791,041,27<0,50
Azot ogólny%0,080,0680,0720,1150,140,09
Stosunek C/N12,212,611,09,09,12,78

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,584,293,33,154,652,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,880,530,30,210,950,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,580,390,140,070,60,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,52,122,224,123,43,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,290,310,370,530,210,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,060,51<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,570,50,370,530,550,41
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,392,992,975,254,674,86
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,977,286,278,49,327,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%42,5341,0747,3762,4950,1165,68

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,47,24,77,09,77,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-121,218,913,423,725,315,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,63,33,97,35,07,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-15,04,64,381,511,323,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,612,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,6934,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0260,0350,0350,0260,030,049
Wapń%0,10,080,130,120,10,36
Magnez%0,080,070,060,070,060,28
Potas%0,120,080,120,080,060,19
Sód%0,0080,0060,0110,0060,0130,005
Siarka%0,0310,0280,030,0180,0180,011
Glin%0,60,470,530,370,31,44
Żelazo%0,570,50,550,520,411,55

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-128028329012966144
KadmCd mg*kg-10,120,160,120,10,07<0,50
MiedźCu mg*kg-16,05,35,75,410,2<2,00
ChromCr mg*kg-16,86,79,25,85,66,12
NikielNi mg*kg-13,74,16,25,05,04,11
OłówPb mg*kg-17,37,78,17,26,310,1
CynkZn mg*kg-116,918,019,217,615,214,8
KobaltCo mg*kg-11,551,391,762,12,032,17
WanadV mg*kg-113,313,312,87,27,07,25
LitLi mg*kg-13,64,24,12,52,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,250,20,290,220,19<2,00
BarBa mg*kg-140,237,340,829,724,532,2
StrontSr mg*kg-19,08,68,96,26,3<10,00
LantanLa mg*kg-111,09,09,58,36,810,13
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,451,35

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1288,0272,0394,0883,8692,6791
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.55,330
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.118,8127
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.62,167
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,877
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,591
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,760
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.105,899
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.87,997
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,357
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,886

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1577482446460658447
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,688,46,79,6626,0212,5
Zasoleniemg KCl*100g-124,922,217,825,4968,6933