Punkt: 291

Miejscowość: Siedliki
Gmina: Parczew
Województwo: lubelskie; Powiat: parczewski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gl (glina lekka)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %302826484745
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %414347303624
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %293027221731
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.575955
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.423840
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %663135

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,57,06,66,56,47,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,66,05,75,85,57,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,751,591,421,191,111,23
Węgiel organiczny%1,020,920,820,690,650,71
Azot ogólny%0,0630,070,080,0720,070,1
Stosunek C/N16,213,110,29,69,27,1

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,580,831,432,032,032,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,210,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,867,425,392,943,3412,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,610,70,430,370,120,37
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,010,050,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,570,550,230,420,39
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,938,796,383,583,913,26
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,519,627,815,615,9313,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%81,4391,3781,6963,865,7795,4

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,722,221,410,46,98,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,920,822,510,410,613,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,25,24,64,93,93,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,930,781,050,770,6611,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,612,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0934,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0450,040,050,0410,060,034
Wapń%0,190,270,220,090,090,14
Magnez%0,120,110,120,050,060,16
Potas%0,130,10,10,080,040,15
Sód%0,0080,0060,010,0050,0030,004
Siarka%0,0180,0140,0160,0120,0120,012
Glin%0,780,650,550,310,291,1
Żelazo%0,750,860,840,540,541,11

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1290290306358316329
KadmCd mg*kg-10,250,250,220,190,16<0,50
MiedźCu mg*kg-14,85,04,23,33,4<2,00
ChromCr mg*kg-18,810,09,14,95,35,63
NikielNi mg*kg-15,25,55,33,74,23,46
OłówPb mg*kg-19,68,710,79,29,010,3
CynkZn mg*kg-120,821,520,324,721,122,7
KobaltCo mg*kg-13,292,853,362,342,632,28
WanadV mg*kg-120,020,022,56,87,67,66
LitLi mg*kg-15,75,13,92,22,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,230,270,180,2<2,00
BarBa mg*kg-138,340,042,639,033,336,1
StrontSr mg*kg-112,511,312,14,84,5<10,00
LantanLa mg*kg-112,910,18,97,66,69,46
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,083,65

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1194,059,0215,0212,0121,6<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,1<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,006n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1571497566474456409
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,5713,311,45,596,0136,74
Zasoleniemg KCl*100g-124,235,130,114,7515,8797