Punkt: 29

Miejscowość: Chruściel
Gmina: Płoskinia
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: braniewski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %191817171750
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %383940414329
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %434343424021
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.323063
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.576031
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %15171211106

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH4,95,04,35,74,65,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,63,83,54,23,64,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,793,142,872,622,411,76
Węgiel organiczny%1,621,821,661,521,41,02
Azot ogólny%0,160,1730,1280,1630,180,09
Stosunek C/N10,110,513,09,37,811,33

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-16,676,536,825,15,73,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-12,12,562,40,960,950,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,732,192,190,730,670,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,993,993,624,123,323,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,990,840,980,810,670,51
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,030,060,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,420,590,430,711,140,31
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,435,455,065,715,174,32
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-112,111,9811,8810,8110,876,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%44,8845,4942,5952,8447,5868,57

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,83,72,72,24,55,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,613,317,024,632,89,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-19,48,910,613,910,84,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,00,751,070,593,5
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,732,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3833,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0670,0660,0690,0480,050,011
Wapń%0,130,120,120,110,190,28
Magnez%0,240,290,230,220,240,09
Potas%0,290,290,320,220,250,11
Sód%0,0080,0070,0120,0060,0060,005
Siarka%0,0250,030,0260,0190,0210,012
Glin%1,511,31,380,860,91,07
Żelazo%1,671,761,491,71,61,32

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1483525388639450432
KadmCd mg*kg-10,110,110,10,140,11<0,50
MiedźCu mg*kg-17,78,06,68,19,79,57
ChromCr mg*kg-119,219,818,317,119,912,2
NikielNi mg*kg-111,28,87,310,814,527,6
OłówPb mg*kg-111,612,312,616,111,423,6
CynkZn mg*kg-148,341,745,055,938,736,5
KobaltCo mg*kg-12,884,034,898,387,225,16
WanadV mg*kg-146,740,038,424,425,630,2
LitLi mg*kg-111,913,712,310,610,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,50,570,40,530,56<2,00
BarBa mg*kg-147,748,346,547,845,956,6
StrontSr mg*kg-111,010,39,28,78,8<10,00
LantanLa mg*kg-114,014,712,813,112,94,55
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,836,02

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1595,0730,0358,0431,6220,3212
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,047
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,031
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,5<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,044
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,349
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,5<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,130
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,837

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,022n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1873835872820631381
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,183,56,05,068,1814,0151515
Zasoleniemg KCl*100g-18,29,216,013,3721,637