Punkt: 289

Miejscowość: Białka
Gmina: Radzyń Podlaski
Województwo: lubelskie; Powiat: radzyński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %646366555347
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %242324293232
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %121110161521
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.676859
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.323037
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %221124

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,25,96,16,95,96,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,84,54,85,94,85,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,08n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,781,851,491,671,623,2
Węgiel organiczny%1,031,070,860,970,941,86
Azot ogólny%0,0850,080,0670,0870,080,1
Stosunek C/N12,113,412,811,111,818,6

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,073,352,832,483,232
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,390,180,12n.o.0,420,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,160,090,07n.o.0,210,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,871,751,782,531,814
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,340,310,451,030,270,53
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,050,060,010,060,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,240,280,540,430,6
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,582,362,524,162,535,13
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,655,715,356,645,768,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%45,6641,3347,162,6543,9162,56

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,010,99,814,414,28,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-115,010,110,217,611,721,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,23,65,012,04,15,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,380,250,60,430,73<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,758,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1334

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0480,0380,0520,0580,060,068
Wapń%0,080,080,080,060,060,19
Magnez%0,060,030,030,060,040,05
Potas%0,050,030,040,050,040,04
Sód%0,0050,0040,0040,0010,0040,004
Siarka%0,0180,0180,0160,0210,0140,01
Glin%0,420,350,390,320,290,31
Żelazo%0,310,270,330,340,320,4

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1242214213307260230
KadmCd mg*kg-10,270,280,260,140,11<0,50
MiedźCu mg*kg-12,82,42,01,92,52,44
ChromCr mg*kg-13,53,54,03,83,94,37
NikielNi mg*kg-13,52,23,32,93,03,44
OłówPb mg*kg-111,213,49,610,48,36,89
CynkZn mg*kg-116,519,716,922,517,413,5
KobaltCo mg*kg-11,230,911,351,361,371,46
WanadV mg*kg-16,76,35,54,84,85,19
LitLi mg*kg-12,52,82,72,02,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,090,160,120,15<2,00
BarBa mg*kg-128,225,526,732,629,226,6
StrontSr mg*kg-16,75,75,03,53,4<10,00
LantanLa mg*kg-16,58,67,75,95,15,88
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,391,14

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11070,0411,01041,0662,6457,27138
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,3202
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,954
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,8919
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,1767
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,9592
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.50,6967
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,41050
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,6847
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.64,7809
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,9971
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.53,31010

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,105n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1383344358420890327
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,353,55,55,635,888,33
Zasoleniemg KCl*100g-111,09,214,514,8515,5222