Punkt: 287

Miejscowość: Chlewiska
Gmina: Lubartów
Województwo: lubelskie; Powiat: lubartowski

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %767071717060
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %142019162227
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %10101013813
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.788073
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.211823
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %111124

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,76,66,35,75,25,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,05,75,74,54,24,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,621,511,621,691,671,06
Węgiel organiczny%0,940,870,940,980,970,61
Azot ogólny%0,1010,0870,0760,080,080,08
Stosunek C/N9,310,012,412,312,17,63

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,732,011,963,33,93,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,581,190,95
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,390,860,05
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,373,083,251,20,861,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,430,330,380,140,070,1
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,010,050,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,450,350,270,110,12<0,05
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,283,793,911,51,081,2
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,015,85,874,84,984,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%71,2165,3466,6131,2821,6625,53

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-125,021,025,44,16,45,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,114,016,04,43,62,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,63,43,41,71,041,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,081,130,730,442,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,942,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,465,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0450,0340,0450,0350,030,075
Wapń%0,210,150,170,030,030,26
Magnez%0,050,040,030,030,030,19
Potas%0,060,080,040,050,020,18
Sód%0,0070,0040,0080,0020,0040,004
Siarka%0,0320,0280,0260,0160,0140,006
Glin%0,360,310,390,260,290,96
Żelazo%0,350,260,340,290,261,12

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1162195185220194229
KadmCd mg*kg-10,390,420,460,080,06<0,50
MiedźCu mg*kg-14,24,73,12,12,1<2,00
ChromCr mg*kg-15,23,85,64,14,33,59
NikielNi mg*kg-11,82,02,62,02,52,43
OłówPb mg*kg-110,08,89,57,66,84,64
CynkZn mg*kg-125,222,821,111,710,87,58
KobaltCo mg*kg-11,131,171,51,031,161,18
WanadV mg*kg-16,77,37,34,05,04,18
LitLi mg*kg-11,92,12,61,52,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,130,160,110,13<2,00
BarBa mg*kg-123,124,629,925,826,322
StrontSr mg*kg-110,212,814,72,42,9<10,00
LantanLa mg*kg-14,84,03,83,85,34,62
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,29<1,00

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1874,0207,0177,0212,2110,1<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,2<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,037n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1207252294348561233
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,067,46,73,646,916,06
Zasoleniemg KCl*100g-123,319,617,89,618,2416