Punkt: 285

Miejscowość: Wierzchowiska Drugie
Gmina: Piaski
Województwo: lubelskie; Powiat: świdnicki

* Punkt badawczy 285 został przeniesiony w roku 2015 - ekspansja sieci komunikacyjnej (pojawienie się pętli drogowej przy szosie Lublin-Piaski-Hrebenne-Lwów)

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyi (pył ilasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %2442517
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %575558525439
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %414138464144
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.111523
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.827964
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %7967613

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,96,46,05,97,05,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,75,35,04,86,54,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.0,00,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,621,821,871,241,432,97
Węgiel organiczny%0,941,051,080,720,831,72
Azot ogólny%0,0950,0780,1080,090,10,1
Stosunek C/N9,913,510,08,08,317,2

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,152,583,232,931,423,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,260,180,30,28n.o.1,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,10,070,140,14n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,615,064,294,276,676,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,590,50,650,730,240,8
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,080,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,30,450,240,420,27
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,445,925,45,327,377,17
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,598,58,638,258,7911,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%63,3369,6562,5764,4983,8561,81

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-13,512,95,12,223,45,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,010,014,98,911,114,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,45,27,59,63,88,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,751,030,880,893,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2612,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0031,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0420,0550,0530,0350,050,04
Wapń%0,170,230,190,130,210,22
Magnez%0,160,150,130,130,140,23
Potas%0,150,170,220,090,140,28
Sód%0,0120,0090,0160,0030,0080,005
Siarka%0,0160,020,0210,0170,0160,012
Glin%1,051,151,050,690,850,94
Żelazo%0,921,081,120,920,981,23

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1545440472551433399
KadmCd mg*kg-10,250,30,250,170,15<0,50
MiedźCu mg*kg-15,58,55,75,36,05,69
ChromCr mg*kg-110,313,812,710,013,315,6
NikielNi mg*kg-16,87,59,38,610,711
OłówPb mg*kg-111,214,013,012,210,711,8
CynkZn mg*kg-156,746,048,436,026,427,4
KobaltCo mg*kg-12,432,532,734,645,035,08
WanadV mg*kg-120,026,622,813,918,020,1
LitLi mg*kg-16,17,07,74,36,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,370,430,470,390,43<2,00
BarBa mg*kg-156,362,061,649,545,058,3
StrontSr mg*kg-112,714,513,96,28,710,4
LantanLa mg*kg-117,417,919,713,616,620,3
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,983,92

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1261,0907,0295,0269,0111,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,5<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,006n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-16877307288171057708
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,345,36,37,856,545,68
Zasoleniemg KCl*100g-18,614,616,620,7317,2715