Punkt: 283

Miejscowość: Świdniczek
Gmina: Wólka
Województwo: lubelskie; Powiat: lubelski

* Punkt badawczy 283 został przeniesiony w roku 2015 ze względu na budowę drogi szybkiego ruchu S12 (punkt pobrano koło drogi szybkiego ruchu)

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: II

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gl (glina lekka)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %243129282441
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %393435354024
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %373536373635
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.373351
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.586139
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %131485610

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,07,47,07,37,07,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,86,36,07,06,57,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,460,080,9

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,071,21,611,722,112,36
Węgiel organiczny%0,620,70,931,01,221,37
Azot ogólny%0,0750,070,0620,1180,130,08
Stosunek C/N8,310,015,08,59,417,13

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,271,130,90,61,580,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-111,3810,9810,0116,427,5134,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,271,21,080,550,520,6
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,10,080,090,12<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,370,450,30,251,160,36
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-113,1512,7311,4717,319,3135,26
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-114,4213,8612,3717,9110,8950,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%91,1991,8592,7296,6585,4969,96

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,615,618,022,450,36
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,68,98,37,125,36,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-113,210,810,44,110,94,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,751,130,741,121,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,02,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,5918,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0510,0430,0540,0380,050,061
Wapń%0,320,30,370,410,280,44
Magnez%0,240,270,230,090,130,22
Potas%0,20,180,170,090,140,14
Sód%0,0120,010,0150,0040,0070,006
Siarka%0,0140,0180,0220,0260,020,064
Glin%1,461,471,670,470,681,18
Żelazo%1,281,481,840,70,771,29

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1377284360339394265
KadmCd mg*kg-10,240,310,290,520,18<0,50
MiedźCu mg*kg-18,25,36,47,87,72,32
ChromCr mg*kg-113,89,313,69,211,312,1
NikielNi mg*kg-114,312,910,68,310,410,6
OłówPb mg*kg-110,910,012,616,912,36,69
CynkZn mg*kg-132,232,530,640,639,920,6
KobaltCo mg*kg-13,432,824,03,284,063,03
WanadV mg*kg-133,334,828,310,213,614,3
LitLi mg*kg-18,05,35,82,75,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,50,390,40,340,4<2,00
BarBa mg*kg-160,053,762,151,146,435,4
StrontSr mg*kg-119,213,420,924,716,1163
LantanLa mg*kg-114,88,212,79,410,310,27
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,51,93

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1194,0438,0358,0517,3149,9<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,0<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,5<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,004n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1483366449557600417
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,987,46,710,698,3410,61
Zasoleniemg KCl*100g-115,414,617,828,2122,0228