Punkt: 281

Miejscowość: Strzeszkowice Duże
Gmina: Niedrzwica Duża
Województwo: lubelskie; Powiat: lubelski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %1736828
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %595660535528
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %403737413744
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.151735
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.817655
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8644710

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,06,25,86,36,56,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,15,04,85,25,95,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,891,781,922,212,043,76
Węgiel organiczny%1,11,031,111,281,182,18
Azot ogólny%0,120,1110,1140,130,140,11
Stosunek C/N9,29,39,79,88,419,82

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,223,423,153,532,552,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,210,250,180,23n.o.0,4
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,090,130,020,09n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,495,915,244,776,547,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,70,760,780,80,060,8
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,080,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,340,370,550,560,33
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,577,076,46,27,198,53
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,7910,499,559,739,7411,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%70,1667,467,0263,773,8375,49

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,912,319,717,127,214,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-18,310,613,321,833,218,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,48,29,310,65,29,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,381,621,191,113,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,062,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,0277,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0620,0560,0720,0590,060,049
Wapń%0,270,180,170,150,190,07
Magnez%0,180,120,130,120,140,06
Potas%0,160,120,150,120,160,07
Sód%0,0080,0080,0110,0030,0040,003
Siarka%0,0310,0280,0270,0270,020,012
Glin%1,180,910,980,660,860,38
Żelazo%1,070,830,870,941,010,45

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1502478485435428410
KadmCd mg*kg-10,280,240,20,20,19<0,50
MiedźCu mg*kg-15,55,35,36,67,55,42
ChromCr mg*kg-112,011,010,011,214,814,1
NikielNi mg*kg-110,57,59,69,211,910,4
OłówPb mg*kg-110,79,910,612,111,210,5
CynkZn mg*kg-130,228,227,531,932,223,1
KobaltCo mg*kg-13,043,092,714,35,274,69
WanadV mg*kg-126,730,328,615,620,318,8
LitLi mg*kg-17,27,06,23,87,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,40,380,40,410,51<2,00
BarBa mg*kg-152,052,049,048,440,254,9
StrontSr mg*kg-115,211,315,38,28,312,8
LantanLa mg*kg-117,914,619,713,117,120,17
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,943,57

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1506,0438,0478,0446,0312,025
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,525
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,2<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,2<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,038n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1790711693809885696
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,547,15,07,218,915,68
Zasoleniemg KCl*100g-122,018,713,319,0423,5215