Punkt: 279

Miejscowość: Poniatowa Wieś
Gmina: Poniatowa
Województwo: lubelskie; Powiat: opolski

* Punkt badawczy 279 został przeniesiony w roku 2015 prace ziemne na polu

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %182422232425
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %524852495040
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %302826282635
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.374033
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.585763
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %544534

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,76,56,47,65,96,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,06,15,87,04,95,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,961,691,461,791,41,35
Węgiel organiczny%1,140,980,851,040,810,79
Azot ogólny%0,1210,0980,0870,1190,10,15
Stosunek C/N9,410,09,88,78,15,27

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,773,033,031,053,32,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,260,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,07<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,744,945,27,623,626,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,440,330,330,40,120,28
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,130,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,190,150,330,280,45
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,495,525,698,494,037,43
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,268,558,729,547,3314,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%70,0964,5665,2588,9954,9851,96

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-111,27,69,740,912,026,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,98,05,510,75,014,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,63,23,74,73,23,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,01,130,750,812
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,982,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,436,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0620,0580,0610,060,050,053
Wapń%0,220,190,170,280,10,31
Magnez%0,120,090,070,080,080,15
Potas%0,110,080,10,110,060,16
Sód%0,0070,0060,0090,0050,0050,005
Siarka%0,0160,020,0290,0170,0150,014
Glin%0,870,780,890,470,460,88
Żelazo%0,750,60,610,620,520,97

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1370352342361308496
KadmCd mg*kg-10,230,280,20,280,19<0,50
MiedźCu mg*kg-14,74,84,35,44,57,09
ChromCr mg*kg-19,88,29,17,77,512,1
NikielNi mg*kg-17,56,47,96,96,18,37
OłówPb mg*kg-19,111,311,011,410,017
CynkZn mg*kg-136,736,032,537,420,735,5
KobaltCo mg*kg-11,612,071,862,982,543,59
WanadV mg*kg-120,023,718,38,99,313,8
LitLi mg*kg-17,86,54,82,74,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,230,30,270,24<2,00
BarBa mg*kg-148,747,044,447,737,766,2
StrontSr mg*kg-114,416,019,312,87,515,4
LantanLa mg*kg-113,711,613,78,69,39,84
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,692,68

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1121,0165,0134,0318,088,029
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,029
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,726
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,009n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1556566565527870516
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,868,36,53,846,587,2
Zasoleniemg KCl*100g-125,421,917,110,1317,3719