Punkt: 277

Miejscowość: Skowieszyn
Gmina: Końskowola
Województwo: lubelskie; Powiat: puławski

Kompleks: 8 (zbożowo-pastewny mocny); Typ: Dz (czarne ziemie zdegradowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %68981029
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %706665676950
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %242626252121
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.202838
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.776957
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %644335

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,17,57,08,37,77,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,56,86,47,97,27,5
Węglany (CaCO3)%n.o.1,462,312,242,230,25

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,11,91,971,91,541,19
Węgiel organiczny%1,221,141,141,10,890,69
Azot ogólny%0,150,1380,1360,1430,10,16
Stosunek C/N8,18,38,47,78,94,31

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,51,050,830,530,68<0,75
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-19,6810,3711,0514,3114,0617
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,121,111,441,710,121,03
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,080,130,20,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,390,30,220,221,370,67
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-111,2911,8612,8416,4415,6318,7
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-112,7912,9113,6716,9716,3149,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%88,2791,8793,9396,8895,8337,7

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,210,713,611,36,917,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,98,36,47,96,227,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-112,412,213,516,411,79,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,631,631,885,073,791,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,242,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0037,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0560,040,0550,0420,030,045
Wapń%0,420,50,440,220,790,2
Magnez%0,230,190,280,220,190,15
Potas%0,190,110,180,080,090,12
Sód%0,0110,010,0160,0090,0080,005
Siarka%0,0260,0230,0250,0280,020,029
Glin%1,20,880,830,570,570,52
Żelazo%1,110,820,90,790,720,62

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1265303288249214262
KadmCd mg*kg-10,150,20,210,170,13<0,50
MiedźCu mg*kg-17,05,86,85,45,16,05
ChromCr mg*kg-112,511,011,39,29,611,8
NikielNi mg*kg-110,07,49,57,67,78,03
OłówPb mg*kg-18,09,79,29,77,410,2
CynkZn mg*kg-124,522,521,626,819,526,6
KobaltCo mg*kg-12,653,042,643,063,153,36
WanadV mg*kg-126,726,719,811,912,615,7
LitLi mg*kg-16,35,55,23,34,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,370,30,360,310,31<2,00
BarBa mg*kg-143,341,346,338,528,940,5
StrontSr mg*kg-110,813,914,614,212,419,6
LantanLa mg*kg-113,69,516,511,112,913,78
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,323,08

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1322,0232,0217,0209,7103,126
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,526
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,3<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,008n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1722678651752876570
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-114,1918,617,622,3211,3111,74
Zasoleniemg KCl*100g-137,549,145,458,9229,8631