Punkt: 275

Miejscowość: Garbatka-Letnisko
Gmina: Garbatka-Letnisko
Województwo: mazowieckie; Powiat: kozienicki

* Punkt badawczy 275 został przeniesiony w roku 2020 – zmiana sposobu użytkowania (teren zalesiony)

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %737171737156
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %171920151929
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %10109121015
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.817869
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.172129
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %231212

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,05,85,75,44,94,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,74,44,44,13,74,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,18

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,631,471,11,471,191,69
Węgiel organiczny%0,940,850,640,850,690,98
Azot ogólny%0,0520,060,0420,070,050,09
Stosunek C/N18,114,215,212,113,810,89

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,073,252,853,683,384,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,860,820,741,070,771
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,650,640,530,860,540,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,871,120,940,620,371
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,170,190,30,140,130,15
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,150,06<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,130,080,090,160,20,18
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,21,451,341,060,771,33
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,274,74,194,744,154,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%28,130,8531,9822,4218,5228,91

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,06,05,58,66,914,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-12,32,53,94,05,84,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,32,03,01,52,02
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,00,880,60,311,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,52,1
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0027,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0860,0780,0680,0370,030,048
Wapń%0,040,040,020,030,030,29
Magnez%0,040,040,030,030,040,09
Potas%0,030,030,030,020,020,07
Sód%0,0020,0030,0010,0030,0030,003
Siarka%0,020,0160,0160,0150,0120,009
Glin%0,320,270,220,230,240,7
Żelazo%0,260,290,250,280,30,71

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1100128111142207186
KadmCd mg*kg-10,160,210,160,120,16<0,50
MiedźCu mg*kg-12,02,01,92,12,4<2,00
ChromCr mg*kg-13,54,33,23,03,53,88
NikielNi mg*kg-12,02,72,72,42,92,48
OłówPb mg*kg-19,59,611,011,713,310,1
CynkZn mg*kg-124,327,522,022,828,315,1
KobaltCo mg*kg-10,881,071,461,051,11,05
WanadV mg*kg-16,15,34,93,74,54,66
LitLi mg*kg-11,72,02,31,41,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,10,130,120,11<2,00
BarBa mg*kg-117,517,517,119,223,221,4
StrontSr mg*kg-13,62,72,32,32,9<10,00
LantanLa mg*kg-14,83,43,84,25,15,7
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,721,2

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1508,0484,0892,0901,91009,82057
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,567
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.169,8320
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.86,7175
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.76,5205
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.99,7239
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,6157
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.149,5249
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.158,6268
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.53,7157
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.84,4220

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,229n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1314302293374444272
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,732,04,13,454,246,44
Zasoleniemg KCl*100g-17,25,310,99,0911,1917