Punkt: 273

Miejscowość: Osiny
Gmina: Wola Mysłowska
Województwo: lubelskie; Powiat: łukowski

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %727778845657
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %18141282823
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1091081620
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.877070
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.122622
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %323148

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,65,65,25,64,85,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,34,24,04,13,84,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,481,511,691,331,468,4
Węgiel organiczny%0,860,870,980,770,844,87
Azot ogólny%0,0720,0820,0760,0560,080,1
Stosunek C/N11,910,612,913,810,648,7

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,453,43,453,153,151,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,71,050,961,020,560,23
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,450,710,780,670,370,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,620,620,830,291,72,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,140,120,190,090,150,42
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,050,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,270,110,180,50,33
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,111,071,140,612,382,95
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,564,474,593,765,533,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%24,3423,9424,8416,3342,9979,73

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,411,79,317,311,516,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,710,64,58,67,815,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,51,42,11,15,34,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,251,131,050,931,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9822,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,4915,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0290,0340,040,0420,030,062
Wapń%0,040,040,030,050,060,48
Magnez%0,030,030,020,050,060,1
Potas%0,040,040,030,050,050,11
Sód%0,0040,0040,0040,0040,0030,003
Siarka%0,0150,0180,0150,0170,0140,011
Glin%0,30,280,280,290,30,47
Żelazo%0,20,230,250,410,350,71

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-11321511272596145
KadmCd mg*kg-10,150,120,10,120,07<0,50
MiedźCu mg*kg-11,01,31,416,22,92,73
ChromCr mg*kg-12,03,33,94,34,73,96
NikielNi mg*kg-11,82,02,33,83,82,32
OłówPb mg*kg-18,77,28,39,46,66,71
CynkZn mg*kg-111,510,811,428,612,915,2
KobaltCo mg*kg-10,850,751,092,251,35<1,00
WanadV mg*kg-14,95,75,35,76,15,09
LitLi mg*kg-11,92,12,92,13,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,070,10,10,180,15<2,00
BarBa mg*kg-120,917,520,233,718,617,3
StrontSr mg*kg-15,23,73,93,43,0<10,00
LantanLa mg*kg-15,35,94,57,06,06,6
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,020,108
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,661,21

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-198,0137,0163,0120,082,5<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,065n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1253233230428531330
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,43,73,53,18,334,55
Zasoleniemg KCl*100g-111,69,89,28,1821,9912