Punkt: 271

Miejscowość: Gocław
Gmina: Pilawa
Województwo: mazowieckie; Powiat: garwoliński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %767270747552
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %141818131433
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %101012131115
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.838465
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.151431
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %544224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,75,55,36,04,16,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,34,24,14,63,35,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,411,251,151,341,223,14
Węgiel organiczny%0,820,720,670,780,711,82
Azot ogólny%0,070,0810,0610,0710,070,1
Stosunek C/N11,28,911,011,010,118,2

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,383,583,082,933,562,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,910,820,690,261,070,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,580,590,530,10,81<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,870,81,121,720,752,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,160,120,210,290,20,4
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,030,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,170,270,330,20,23
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,311,151,612,361,153,13
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,694,734,695,294,714,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%27,9324,3134,3344,6424,4668,04

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,07,48,011,88,820,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,35,710,39,710,96,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,41,42,53,82,04,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,381,380,970,792,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,082,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,3337,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0290,0310,040,0370,030,033
Wapń%0,040,060,060,050,040,09
Magnez%0,060,060,040,050,060,06
Potas%0,060,060,060,050,060,04
Sód%0,0050,0050,0040,0070,0070,002
Siarka%0,0160,0160,0160,0160,0150,01
Glin%0,330,330,310,230,250,3
Żelazo%0,340,410,410,360,410,41

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1203188195196201237
KadmCd mg*kg-10,120,150,070,090,08<0,50
MiedźCu mg*kg-12,73,03,05,13,55,51
ChromCr mg*kg-13,54,05,14,15,26,43
NikielNi mg*kg-12,83,03,32,83,43,37
OłówPb mg*kg-110,18,311,39,49,412,5
CynkZn mg*kg-118,317,720,822,922,230,7
KobaltCo mg*kg-11,441,571,831,711,912,09
WanadV mg*kg-14,95,76,35,36,57,64
LitLi mg*kg-11,62,33,22,12,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,170,070,120,13<2,00
BarBa mg*kg-116,719,621,520,121,522,7
StrontSr mg*kg-13,63,94,43,63,4<10,00
LantanLa mg*kg-14,04,36,64,96,34,47
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,311,5

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1225,0424,0149,0361,9185,0389
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,833
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,363
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,948
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,732
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,848
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,957
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,642
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,654
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,251
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,351

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,029n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1378336416355432323
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,083,36,44,518,466,82
Zasoleniemg KCl*100g-18,18,717,011,9122,3318