Punkt: 27

Miejscowość: Milejewo
Gmina: Milejewo
Województwo: warmińsko-mazurskie; Powiat: elbląski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %404244424451
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %332830333224
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %273026252425
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.595963
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.373832
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8108435

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,96,56,66,14,76,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,05,65,84,63,66,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,031,882,182,832,393,67
Węgiel organiczny%1,161,091,261,641,392,13
Azot ogólny%0,1320,140,1230,1620,170,19
Stosunek C/N8,87,810,210,18,211,21

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,871,51,534,56,152,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,420,960,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,240,66<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-17,116,997,274,872,844,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,720,740,590,480,250,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,10,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,450,660,380,440,35
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-18,278,248,555,833,575,6
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,149,7410,0810,339,727,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%81,5684,684,8256,4236,7570,89

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,47,910,97,210,25,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,617,718,211,611,013
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,48,06,05,54,26,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,881,751,51,240,624,5
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,54,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9333,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0750,090,090,0820,080,092
Wapń%0,210,180,140,170,10,33
Magnez%0,230,290,170,180,170,25
Potas%0,240,260,180,120,160,19
Sód%0,0080,0060,0070,0030,0060,006
Siarka%0,0260,0240,0220,020,0210,02
Glin%1,331,10,930,720,751,35
Żelazo%1,391,461,061,171,081,87

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1303323306375335293
KadmCd mg*kg-10,290,210,180,170,14<0,50
MiedźCu mg*kg-18,79,07,28,28,05,73
ChromCr mg*kg-117,017,712,315,614,622,4
NikielNi mg*kg-110,58,57,78,98,310,8
OłówPb mg*kg-110,710,910,019,812,423,6
CynkZn mg*kg-145,038,341,351,242,546,2
KobaltCo mg*kg-11,832,992,964,44,135,41
WanadV mg*kg-140,033,339,116,317,927,7
LitLi mg*kg-19,110,69,06,37,014,6
BerylBe mg*kg-10,40,530,330,360,36<2,00
BarBa mg*kg-140,343,035,040,041,752,2
StrontSr mg*kg-18,68,37,44,35,310,6
LantanLa mg*kg-111,113,310,09,39,115,16
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,034,54

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1199,0326,0241,0257,9189,0935
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,432
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,6153
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,984
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,366
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,788
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,886
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,3127
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,993
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,480
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,7126

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,011n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1638637666608923643
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,315,87,44,725,6417,4242424
Zasoleniemg KCl*100g-118,815,319,512,4614,8946