Punkt: 267

Miejscowość: Polany
Gmina: Wierzbica
Województwo: mazowieckie; Powiat: radomski

* Punkt badawczy 267 został przeniesiony w roku 2020 – zmiana sposobu zagospodarowania (uprawa kukurydzy)

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %626459606547
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %242125232134
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %141516171419
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.747659
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.242237
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %443224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,76,26,15,66,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,45,25,06,34,55,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,17

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,631,541,411,361,260,97
Węgiel organiczny%0,940,890,820,790,730,56
Azot ogólny%0,0560,0610,0620,0810,070,07
Stosunek C/N16,814,613,29,810,58

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,252,12,182,252,482,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,250,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,09<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,124,493,892,912,123,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,220,270,350,390,290,38
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,040,150,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,30,330,390,280,43
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,655,164,613,842,73,91
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,97,266,796,095,186,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%67,3971,0767,8963,0352,1356,67

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,44,45,85,36,08,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-19,211,99,413,215,214,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,23,03,44,92,64
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,250,980,780,880,364,5
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,541
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,1732

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0640,0570,0470,0370,030,032
Wapń%0,120,120,110,090,090,18
Magnez%0,090,090,070,070,070,12
Potas%0,110,090,080,070,090,12
Sód%0,0060,0050,0110,0010,0070,005
Siarka%0,0210,0190,0190,0160,0150,012
Glin%0,560,490,520,30,340,69
Żelazo%0,530,550,480,50,520,84

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1297270253295282276
KadmCd mg*kg-10,310,320,290,190,18<0,50
MiedźCu mg*kg-14,03,83,53,83,6<2,00
ChromCr mg*kg-17,07,56,95,46,56,24
NikielNi mg*kg-13,54,63,94,14,84,24
OłówPb mg*kg-112,912,313,312,911,017,2
CynkZn mg*kg-128,725,523,826,525,523,2
KobaltCo mg*kg-11,121,211,02,162,412,28
WanadV mg*kg-18,710,38,56,47,87,31
LitLi mg*kg-14,64,13,72,53,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,20,160,180,19<2,00
BarBa mg*kg-133,331,629,329,529,630,6
StrontSr mg*kg-17,36,75,33,74,1<10,00
LantanLa mg*kg-18,05,76,16,67,48,38
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,611,48

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-190,085,0151,0151,0110,156
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,729
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,327
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1510529529634432291
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,755,24,45,194,3715,91
Zasoleniemg KCl*100g-112,513,711,713,711,5442