Punkt: 265

Miejscowość: Wąchock (Stary Dwór)
Gmina: Wąchock
Województwo: świętokrzyskie; Powiat: starachowicki

* Punkt badawczy 265 został przeniesiony w roku 2020 – zmiana sposobu zagospodarowania (teren zalesiony)

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %565766656747
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %282921242236
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %161413111117
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.747559
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.242137
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %231244

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,95,65,25,44,16,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,54,34,24,03,27,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,541,441,351,210,992,63
Węgiel organiczny%0,890,830,750,70,571,53
Azot ogólny%0,0830,0680,0710,0580,080,06
Stosunek C/N10,712,210,612,17,225,5

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,03,213,383,153,531,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,320,450,370,810,30,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,110,380,270,60,05<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,01,751,751,090,473
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,390,330,390,150,10,22
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,030,070,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,210,150,160,080,09
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,752,322,321,470,663,31
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,755,535,74,624,196,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%47,8341,9540,731,7815,8450,92

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,07,27,26,86,51,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,97,35,46,94,33,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,23,14,21,61,022,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,880,750,750,910,37<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,222,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0015,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,030,0420,050,0290,030,049
Wapń%0,060,050,060,030,020,15
Magnez%0,070,040,030,030,030,15
Potas%0,070,040,040,030,020,15
Sód%0,0030,0040,0050,0020,0020,006
Siarka%0,0180,0180,0140,0090,0110,005
Glin%0,40,270,290,150,180,77
Żelazo%0,510,310,430,350,320,98

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1265233278174158536
KadmCd mg*kg-10,240,170,240,070,09<0,50
MiedźCu mg*kg-128,330,031,83,53,03,62
ChromCr mg*kg-15,84,34,72,93,34,95
NikielNi mg*kg-12,82,62,32,32,42,72
OłówPb mg*kg-110,410,412,09,510,812,4
CynkZn mg*kg-131,028,630,917,619,320,1
KobaltCo mg*kg-11,811,761,761,381,372,87
WanadV mg*kg-19,36,76,24,14,58,3
LitLi mg*kg-13,12,63,81,11,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,130,170,110,12<2,00
BarBa mg*kg-130,625,533,217,019,748,2
StrontSr mg*kg-16,44,55,02,02,6<10,00
LantanLa mg*kg-16,65,74,53,64,55,12
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,542,21

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11449,01065,01022,0655,1529,0<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.81,9<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,5<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,0<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.69,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.71,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,3<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,052n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1567430497324475255
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,063,03,83,654,163,79
Zasoleniemg KCl*100g-110,78,010,09,6510,9810