Punkt: 263

Miejscowość: Borkowice
Gmina: Borkowice
Województwo: mazowieckie; Powiat: przysuski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %303228333140
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %464448445135
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %242424231825
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.464751
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.474843
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %885756

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,95,65,45,35,25,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,74,44,05,14,24,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,16

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,371,521,151,11,111,71
Węgiel organiczny%0,790,880,670,640,640,99
Azot ogólny%0,0510,0660,0660,0680,080,08
Stosunek C/N15,513,310,19,48,012,38

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,453,93,984,433,383,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,811,271,441,791,090,4
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,630,921,141,540,770,09
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,992,62,021,782,593
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,510,420,570,40,240,87
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,120,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,280,30,20,360,720,29
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,843,382,82,663,564,16
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,297,286,787,096,947,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%52,6746,4341,337,5151,3157,78

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,65,23,34,72,13,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,510,09,014,015,39,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,54,56,75,16,99,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,131,871,730,670,742,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,462,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0033,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0670,0560,0480,0290,030,055
Wapń%0,090,060,060,090,070,31
Magnez%0,130,10,10,090,110,17
Potas%0,140,120,090,090,110,17
Sód%0,0050,0040,0070,0040,0040,004
Siarka%0,0190,020,0160,0150,0140,013
Glin%0,880,710,810,520,550,68
Żelazo%0,870,790,710,80,841,01

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1240227224290159225
KadmCd mg*kg-10,190,160,130,110,09<0,50
MiedźCu mg*kg-15,07,06,44,85,22,57
ChromCr mg*kg-19,59,79,38,610,810,4
NikielNi mg*kg-19,28,78,36,68,57,02
OłówPb mg*kg-110,710,712,311,98,310,3
CynkZn mg*kg-123,720,223,223,824,023,2
KobaltCo mg*kg-12,242,091,783,133,43,37
WanadV mg*kg-126,323,328,311,514,613,1
LitLi mg*kg-15,34,73,93,34,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,280,230,280,31<2,00
BarBa mg*kg-137,339,432,932,729,535,2
StrontSr mg*kg-110,68,67,34,85,7<10,00
LantanLa mg*kg-111,09,29,410,912,713,47
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,743,05

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1103,081,0243,0165,0101,2<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,009n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1564532546677253451
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,992,64,14,154,8110,23
Zasoleniemg KCl*100g-17,96,910,910,9512,727