Punkt: 261

Miejscowość: Różanna
Gmina: Opoczno
Województwo: łódzkie; Powiat: opoczyński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %696672717056
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %151716151725
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %161712141319
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.808269
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.181627
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %754224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH4,96,35,86,25,55,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,74,94,84,84,64,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,651,871,721,661,671,79
Węgiel organiczny%0,961,081,00,960,971,04
Azot ogólny%0,050,070,0780,080,10,09
Stosunek C/N19,215,412,812,09,711,56

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,652,73,082,782,933,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-12,030,260,140,210,460,23
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,770,030,020,070,20,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,872,232,352,071,352,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,110,160,260,280,360,6
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,040,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,170,270,380,380,350,31
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,182,723,02,772,083,81
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,835,426,085,555,016,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%20,2450,1849,3449,9341,4655,22

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,56,28,66,78,05,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,87,58,113,816,18,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,02,02,73,13,36
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,070,90,523,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,276,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1926

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0310,0280,030,0380,030,03
Wapń%0,040,070,090,060,050,05
Magnez%0,060,060,050,050,060,07
Potas%0,060,060,060,060,080,06
Sód%0,0050,0070,070,010,0080,003
Siarka%0,0220,0280,0160,0230,0150,012
Glin%0,460,380,360,260,310,59
Żelazo%0,40,390,430,420,350,66

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1233207216391281409
KadmCd mg*kg-10,190,160,130,150,1<0,50
MiedźCu mg*kg-13,23,74,23,74,3<2,00
ChromCr mg*kg-13,54,53,04,14,95,86
NikielNi mg*kg-13,33,14,03,54,03,71
OłówPb mg*kg-113,212,713,013,011,312,5
CynkZn mg*kg-121,522,722,724,927,923,3
KobaltCo mg*kg-12,42,142,072,452,123,25
WanadV mg*kg-16,36,78,06,16,27,44
LitLi mg*kg-14,14,33,12,23,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,20,150,170,17<2,00
BarBa mg*kg-131,530,727,832,033,330,7
StrontSr mg*kg-14,45,74,62,53,3<10,00
LantanLa mg*kg-16,04,75,75,44,97,6
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,112,02

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1450,0553,01118,0560,0582,1430
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.98,129
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.84,277
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,643
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,431
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,540
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,348
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,343
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.74,261
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.66,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,638
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,168

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,159n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1368411394416428352
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,333,75,04,165,185,3
Zasoleniemg KCl*100g-16,29,813,310,9913,6814