Punkt: 259

Miejscowość: Luboszewy
Gmina: Lubochnia
Województwo: łódzkie; Powiat: tomaszowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636158575944
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %192023232637
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %181919201519
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.707455
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.282540
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %675215

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,16,46,06,46,15,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,85,25,05,45,24,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,622,882,491,521,51,97
Węgiel organiczny%1,521,671,440,880,871,14
Azot ogólny%0,0970,0950,0860,0840,10,11
Stosunek C/N15,717,616,710,58,710,36

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,32,783,92,332,43,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,250,160,530,160,320,44
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,140,020,320,050,09<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,994,292,913,172,422,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,490,350,380,40,210,42
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,10,080,050,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,250,470,620,550,44
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,844,993,844,243,193,16
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,147,777,746,575,596,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%59,4664,2249,6164,5457,0950,16

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,78,94,17,86,97,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,37,317,023,79,516,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,03,65,44,45,44
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,121,251,131,10,583,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,622,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,0516,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0520,0580,0520,0440,040,075
Wapń%0,110,140,090,090,070,27
Magnez%0,090,080,080,070,060,41
Potas%0,10,10,140,080,060,23
Sód%0,0070,0050,0130,0030,0030,006
Siarka%0,0290,0260,0190,0170,0130,014
Glin%0,60,60,530,320,281,76
Żelazo%0,560,570,60,560,422,5

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1357373413576346590
KadmCd mg*kg-10,310,280,220,170,12<0,50
MiedźCu mg*kg-14,74,55,24,44,7<2,00
ChromCr mg*kg-16,57,29,05,95,06,71
NikielNi mg*kg-14,93,95,64,53,84,11
OłówPb mg*kg-114,012,715,317,412,714,8
CynkZn mg*kg-136,739,536,733,928,126,1
KobaltCo mg*kg-13,393,013,363,682,383,66
WanadV mg*kg-112,316,714,18,97,09,61
LitLi mg*kg-15,35,74,12,93,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,270,220,240,22<2,00
BarBa mg*kg-164,057,754,649,927,140,3
StrontSr mg*kg-19,88,66,74,03,1<10,00
LantanLa mg*kg-17,86,79,68,35,79,25
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,252,28

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1249,0203,0225,0350,3166,0487
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,546
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,982
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,041
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,236
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,341
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,335
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,263
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,843
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,736
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,864

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,048n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1337433408473413410
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,547,316,06,274,39<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-114,619,342,216,5411,59<10,00