Punkt: 257

Miejscowość: Samice
Gmina: M. Skierniewice
Województwo: łódzkie; Powiat: m.Skierniewice

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %736978777561
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %152011151725
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1211118814
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.878575
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.121321
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %234124

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,55,75,95,95,86,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,54,34,74,55,45,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,21

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,451,411,351,41,421,52
Węgiel organiczny%0,840,820,780,810,830,88
Azot ogólny%0,0950,0880,0760,0730,10,07
Stosunek C/N8,89,310,211,18,312,57

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,753,753,03,082,330,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,231,030,170,420,330,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,020,820,060,230,14<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,870,50,861,362,622,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,140,10,110,120,540,43
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,050,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,170,190,150,190,340,42
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,210,851,131,713,543,75
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,964,64,134,795,874,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%24,418,4827,3635,7560,2878,13

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,77,16,69,027,421,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,66,86,16,923,914,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,91,12,31,43,54,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,50,380,630,565,453,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,293,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,2524,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0380,0250,0520,0490,060,038
Wapń%0,030,040,050,040,080,14
Magnez%0,050,050,040,030,030,09
Potas%0,040,060,050,040,050,14
Sód%0,0030,0050,0080,0050,0030,004
Siarka%0,0150,0130,0170,0160,0210,013
Glin%0,290,320,290,180,20,37
Żelazo%0,320,380,370,370,270,52

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1117137111190180165
KadmCd mg*kg-10,090,110,070,090,06<0,50
MiedźCu mg*kg-12,83,23,33,63,8<2,00
ChromCr mg*kg-13,53,83,83,43,23,27
NikielNi mg*kg-12,22,62,62,32,1<2,00
OłówPb mg*kg-19,78,58,313,79,89,55
CynkZn mg*kg-116,520,318,324,921,717,8
KobaltCo mg*kg-11,121,081,331,181,161,14
WanadV mg*kg-15,46,77,44,44,04,09
LitLi mg*kg-11,82,11,31,41,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,130,070,190,15<2,00
BarBa mg*kg-117,517,921,924,919,519,5
StrontSr mg*kg-13,03,34,33,43,9<10,00
LantanLa mg*kg-14,44,16,74,44,35,49
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,641,29

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1128,089,0203,0270,0283,8235
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,840
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,932
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,631
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,226
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,331
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,443
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,432

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,069n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-13313723443441037302
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,962,74,05,1524,0310,23
Zasoleniemg KCl*100g-110,07,110,513,6163,4427