Punkt: 255

Miejscowość: Żelazna
Gmina: Skierniewice
Województwo: łódzkie; Powiat: skierniewicki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %403938384039
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %373842404238
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %232320221823
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.565649
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.424247
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %654224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,36,66,06,55,96,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,55,35,15,45,26
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,931,81,691,621,811,98
Węgiel organiczny%1,121,040,980,941,051,15
Azot ogólny%0,080,0850,0660,0870,110,11
Stosunek C/N14,012,214,810,89,510,45

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,23,853,152,42,552
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,350,480,160,210,320,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,260,30,020,050,14<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,242,72,723,223,285,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,530,430,610,630,170,73
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,080,020,050,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,230,80,090,670,12
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,043,444,153,994,166,25
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,247,297,36,396,718,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%41,9947,1956,8562,4762,0171,02

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,07,210,43,45,84,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,96,435,03,28,81,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,93,45,87,67,36,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,580,630,550,832,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,452,8
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5534,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0370,0460,040,040,047
Wapń%0,20,140,120,090,10,31
Magnez%0,150,160,160,080,080,17
Potas%0,080,10,140,050,070,21
Sód%0,0050,0050,010,0060,0060,005
Siarka%0,020,0180,0190,0170,0150,015
Glin%0,680,620,590,40,421,05
Żelazo%0,640,650,770,590,491,18

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1507468426425380340
KadmCd mg*kg-10,160,160,130,120,1<0,50
MiedźCu mg*kg-13,83,74,13,23,2<2,00
ChromCr mg*kg-18,58,27,77,36,97,63
NikielNi mg*kg-16,05,77,05,55,15,07
OłówPb mg*kg-113,215,017,011,58,88,38
CynkZn mg*kg-123,020,826,621,620,717,8
KobaltCo mg*kg-13,043,443,52,652,412,52
WanadV mg*kg-115,718,016,19,09,29,59
LitLi mg*kg-15,35,14,12,93,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,270,230,220,24<2,00
BarBa mg*kg-145,341,344,637,733,233
StrontSr mg*kg-17,25,86,23,84,7<10,00
LantanLa mg*kg-19,87,810,69,17,510,38
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,111,76

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1339,0168,0235,0270,0119,7<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,0<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,4<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,6<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,389n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1546644620600951402
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,097,07,15,046,3810,23
Zasoleniemg KCl*100g-121,418,518,813,3116,8427