Punkt: 253

Miejscowość: Katarzynów
Gmina: Koluszki
Województwo: łódzkie; Powiat: łódzki wschodni

* Punkt badawczy 253 został przeniesiony w roku 2020 – zmiana sposobu zagospodarowania

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płp (pył piaszczysty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %495149445140
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %323334383541
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %191617181419
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.606151
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.393744
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %331125

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,36,86,87,25,77
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,25,45,66,74,86,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,13n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,12,381,922,121,873,22
Węgiel organiczny%1,221,381,111,231,081,87
Azot ogólny%0,070,080,0720,0970,10,18
Stosunek C/N17,417,215,412,710,810,39

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,772,552,031,433,043,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,230,26n.o.n.o.0,320,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,140,1n.o.n.o.0,130,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,243,744,996,122,456
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,480,760,490,240,080,98
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,020,090,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,450,70,560,140,270,76
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,235,36,066,582,827,74
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,07,858,098,015,8614,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%60,4367,5274,9182,1448,1354,51

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,725,122,512,86,128,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,228,822,14,14,229,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,48,65,02,62,910
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,132,251,961,110,73,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,882,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0013,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0760,0680,0720,0490,040,077
Wapń%0,120,120,180,20,090,35
Magnez%0,080,070,070,060,070,17
Potas%0,070,080,070,050,060,21
Sód%0,0050,0070,010,0080,0080,004
Siarka%0,0260,020,0210,0180,0130,027
Glin%0,670,640,530,460,590,85
Żelazo%0,540,590,590,560,510,99

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1307353316395341359
KadmCd mg*kg-10,230,190,160,140,1<0,50
MiedźCu mg*kg-13,23,23,63,34,36,66
ChromCr mg*kg-15,26,04,97,18,97,53
NikielNi mg*kg-14,73,95,04,34,84,61
OłówPb mg*kg-113,910,914,012,311,215,8
CynkZn mg*kg-133,331,736,928,029,246,6
KobaltCo mg*kg-12,752,682,331,992,062,08
WanadV mg*kg-112,314,611,69,211,08,16
LitLi mg*kg-14,24,54,02,63,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,20,170,190,23<2,00
BarBa mg*kg-147,745,345,748,246,241,5
StrontSr mg*kg-18,67,58,85,76,7<10,00
LantanLa mg*kg-18,56,59,98,48,27,79
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,412,17

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1711,0712,0719,0364,0190,71220
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,5106
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,325
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,9185
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,3106
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,297
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,9106
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,994
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,6146
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,1114
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,6102
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,0139

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,077n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1503494523611721338
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,268,111,98,333,72<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-119,221,431,421,989,82<10,00