Punkt: 251

Miejscowość: Wygoda
Gmina: Wola Krzysztoporska
Województwo: łódzkie; Powiat: piotrkowski

* Punkt badawczy 251 został przeniesiony w roku 2020 – zmiana sposobu użytkowania (teren zamknięty, ogrodzony)

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636363676658
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %141719141923
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %232018191519
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.777871
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.212024
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %645225

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,16,47,06,65,86
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,95,26,35,65,05,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,552,822,741,291,44,36
Węgiel organiczny%1,481,631,590,750,812,53
Azot ogólny%0,0820,10,1360,0680,10,11
Stosunek C/N18,016,311,711,08,223

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,983,721,051,882,12,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,210,26n.o.n.o.0,30,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,090,05n.o.n.o.0,140,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,495,0417,213,652,422,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,490,650,490,40,310,32
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,020,090,06<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,470,60,380,230,340,39
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,516,3918,14,363,123,41
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,4910,1119,156,245,226,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%58,0663,294,5269,8859,850,9

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-130,436,429,218,616,514,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-120,024,716,28,714,811,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,87,55,34,63,73,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,01,751,681,520,811,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,742,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,2927,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0630,0620,0770,0490,050,038
Wapń%0,160,160,320,090,070,34
Magnez%0,130,110,110,070,070,45
Potas%0,130,10,110,070,070,17
Sód%0,0060,0050,0110,0040,0040,006
Siarka%0,0250,0280,0310,0150,0120,008
Glin%0,720,680,660,30,331,14
Żelazo%0,630,490,660,520,421,82

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1212183175198148244
KadmCd mg*kg-10,210,210,180,130,11<0,50
MiedźCu mg*kg-16,77,85,84,74,35,2
ChromCr mg*kg-18,48,27,86,36,310,2
NikielNi mg*kg-15,55,88,03,83,65,28
OłówPb mg*kg-112,010,49,713,310,217,2
CynkZn mg*kg-140,038,338,036,527,530,6
KobaltCo mg*kg-12,322,132,92,32,083,17
WanadV mg*kg-112,313,317,19,99,515
LitLi mg*kg-15,45,03,73,03,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,230,20,170,18<2,00
BarBa mg*kg-135,736,738,331,822,830,7
StrontSr mg*kg-110,011,310,44,65,2<10,00
LantanLa mg*kg-17,55,78,96,96,75,46
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,082,71

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1299,0250,0743,0425,9208,0296
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,361
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,936
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,025
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,533
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,739
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,227
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,449
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,832
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,633

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,345n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1479480442487517403
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,755,411,64,877,547,58
Zasoleniemg KCl*100g-117,814,330,712,8619,9120