Punkt: 25

Miejscowość: Solnica
Gmina: Nowy Dwór Gd.
Województwo: pomorskie; Powiat: nowodworski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Fc (mady czarnoziemne); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %222522263140
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %282832363937
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %504746383023
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.394750
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.504747
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1819141163

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,36,05,86,65,55
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,35,14,85,24,54,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%4,254,154,533,94,032,81
Węgiel organiczny%2,462,412,632,262,341,63
Azot ogólny%0,2630,280,2760,2540,270,05
Stosunek C/N9,38,69,58,98,732,6

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,223,44,034,055,183,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,320,210,371
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,140,030,050,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-118,7117,9620,1124,1617,070,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-12,422,382,12,820,20,13
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,260,130,10,170,12<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,470,510,230,225,490,28
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-121,8620,9822,5427,3722,881,25
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-125,0824,3826,5731,4228,063,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%87,1686,0584,8387,1181,5432,89

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-13,65,03,32,41,810,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-18,68,87,17,17,312,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-119,821,520,121,217,61,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,882,872,01,861,594,78
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,174
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0051,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0940,1030,1040,0660,060,062
Wapń%0,530,550,470,40,40,69
Magnez%0,410,430,40,290,290,46
Potas%0,250,220,240,10,130,08
Sód%0,0160,0110,0160,0030,0080,008
Siarka%0,050,0460,0510,0480,0430,014
Glin%2,031,891,771,021,260,34
Żelazo%2,332,332,222,071,940,36

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1712697616565523241
KadmCd mg*kg-10,370,390,280,260,24<0,50
MiedźCu mg*kg-120,020,719,316,216,34,01
ChromCr mg*kg-129,227,826,018,124,14,79
NikielNi mg*kg-127,829,824,425,126,43,32
OłówPb mg*kg-113,914,718,514,914,010,5
CynkZn mg*kg-150,060,763,157,958,120,7
KobaltCo mg*kg-13,374,394,366,486,961,68
WanadV mg*kg-160,058,357,320,928,26,29
LitLi mg*kg-119,020,414,813,314,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,770,830,630,660,68<2,00
BarBa mg*kg-1131,7118,394,383,786,621
StrontSr mg*kg-125,326,127,515,118,6<10,00
LantanLa mg*kg-113,214,211,69,89,510,3
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,951,88

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1196,0235,0410,0151,7128,3<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,0<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1740641655548766687
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,49,87,77,395,047,57575757
Zasoleniemg KCl*100g-119,025,920,319,5113,3120