Punkt: 249

Miejscowość: Łękińsko
Gmina: Kleszczów
Województwo: łódzkie; Powiat: bełchatowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %585661606351
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %212120192228
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %212319211521
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.727563
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.262232
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %974235

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,16,76,46,25,56,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,05,34,84,84,66,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,691,491,421,431,292
Węgiel organiczny%0,980,860,820,830,751,16
Azot ogólny%0,0530,0450,0470,080,10,07
Stosunek C/N18,519,117,410,47,516,57

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,772,42,782,632,332
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,250,280,180,190,370,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,180,170,020,050,14<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,622,992,412,631,863
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,390,430,530,550,231,23
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,030,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,30,340,390,340,41
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,253,783,293,612,474,64
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,026,186,076,244,87,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%60,5461,1754,257,8451,564,44

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,09,012,711,114,014,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,69,310,214,211,014,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,54,75,56,83,711,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,50,760,820,94
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,491
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,7553,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0480,0560,0420,040,033
Wapń%0,10,090,10,080,060,02
Magnez%0,120,080,090,080,060,04
Potas%0,120,090,120,080,080,03
Sód%0,0060,0040,0080,0040,0050,003
Siarka%0,0250,0260,0230,0160,0130,01
Glin%0,760,890,880,360,350,31
Żelazo%0,680,650,620,510,420,46

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1337358336320288630
KadmCd mg*kg-10,210,20,150,170,13<0,50
MiedźCu mg*kg-15,24,64,64,74,8<2,00
ChromCr mg*kg-17,38,26,96,96,86,3
NikielNi mg*kg-16,05,55,75,14,23,99
OłówPb mg*kg-111,710,39,011,711,411,6
CynkZn mg*kg-131,327,527,930,234,123,2
KobaltCo mg*kg-14,193,963,663,112,533,96
WanadV mg*kg-112,316,015,510,210,99,39
LitLi mg*kg-15,65,05,73,33,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,260,20,20,2<2,00
BarBa mg*kg-138,335,337,235,127,341,4
StrontSr mg*kg-18,19,97,94,74,6<10,00
LantanLa mg*kg-18,68,010,48,36,77,48
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,512,07

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1289,0229,0352,0211,4197,9180
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,250
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,326
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,4<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,127
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,425
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,939
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,6<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,340

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,038n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1472442453530680398
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,843,99,55,295,5611,36
Zasoleniemg KCl*100g-112,810,325,013,9714,6830