Punkt: 247

Miejscowość: Gospodarz
Gmina: Rzgów
Województwo: łódzkie; Powiat: łódzki wschodni

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %696863646452
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %141617151727
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %171620211921
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.737364
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252329
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %744247

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,07,57,07,04,87,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,96,36,16,34,07,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,21n.o.0,09

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,421,664,03,791,313,87
Węgiel organiczny%0,820,960,872,20,762,07
Azot ogólny%0,0790,0910,0930,1820,10,2
Stosunek C/N10,410,59,312,17,610,35

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,851,131,551,884,211,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,250,07n.o.n.o.1,470,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,140,0n.o.n.o.1,140,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,246,037,318,861,2715,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,360,650,740,880,290,63
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,040,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,270,660,770,310,75
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,917,018,7210,551,8917,08
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,768,1410,2712,436,132,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%57,8486,1284,9184,8731,0252,39

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,113,4105,090,86,649,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,67,428,831,513,228,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,26,38,39,33,16
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,752,52,251,750,76<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,82,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1146,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0240,030,1340,1060,030,033
Wapń%0,10,140,180,10,050,06
Magnez%0,090,090,10,090,110,09
Potas%0,070,080,10,080,140,1
Sód%0,0060,0060,0060,0060,0080,003
Siarka%0,0360,0320,0350,0290,0130,039
Glin%0,590,490,370,50,670,46
Żelazo%0,650,630,690,880,820,63

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1285392290367332436
KadmCd mg*kg-10,190,240,330,620,121,13
MiedźCu mg*kg-14,34,53,527,06,4109
ChromCr mg*kg-17,38,37,59,410,916,8
NikielNi mg*kg-13,93,86,77,35,99,68
OłówPb mg*kg-111,015,118,328,014,239,7
CynkZn mg*kg-124,930,327,963,434,794,8
KobaltCo mg*kg-12,83,22,43,993,94,58
WanadV mg*kg-111,711,013,912,415,718,7
LitLi mg*kg-15,55,64,85,27,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,210,230,230,390,36<2,00
BarBa mg*kg-128,632,634,656,438,063,5
StrontSr mg*kg-17,17,88,818,55,838,9
LantanLa mg*kg-17,05,98,28,08,87,86
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,020,236
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2911,2

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1325,0426,01780,02331,0661,32123
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,2125
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,936
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.96,1426
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,3232
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,5223
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,2213
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7239
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,8141
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.81,9343
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,1201
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,9183

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,059n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1434443402493604409
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,546,86,09,527,457,58
Zasoleniemg KCl*100g-114,617,915,825,1319,6720