Punkt: 245

Miejscowość: Imielnik Stary
Gmina: Stryków
Województwo: łódzkie; Powiat: zgierski

* Punkt badawczy 245 został przeniesiony w roku 2020 - zmiana sposobu użytkowania (droga asfaltowa)

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %646455676447
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %242530212438
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %121115121215
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.767259
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.232537
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %221134

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,87,06,65,04,34,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,05,75,73,73,83,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,111,991,692,11,963,47
Węgiel organiczny%1,221,150,981,221,132,01
Azot ogólny%0,10,1050,0820,1020,10,31
Stosunek C/N12,210,911,912,011,36,48

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,252,332,14,654,886,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.1,211,842,01
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,931,330,38
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,243,643,940,920,541,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,390,360,670,230,210,12
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,050,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,130,20,420,220,180,34
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,824,265,051,410,951,76
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,076,597,156,065,839,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%68,1864,6470,6323,316,3519,34

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,017,620,424,431,529,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-12,25,618,17,49,010
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,45,88,02,42,31,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,131,251,070,891,363,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,6910
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,5834,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0360,0460,0530,0720,070,086
Wapń%0,140,110,170,040,040,4
Magnez%0,060,060,070,040,060,26
Potas%0,040,050,070,040,050,32
Sód%0,0040,0060,0090,0030,0030,007
Siarka%0,0210,0180,0240,0190,0180,012
Glin%0,420,40,50,330,491,3
Żelazo%0,410,390,420,420,511,61

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1197187228194164128
KadmCd mg*kg-10,190,210,250,110,1<0,50
MiedźCu mg*kg-13,03,73,34,96,36,48
ChromCr mg*kg-14,25,05,14,66,87,55
NikielNi mg*kg-14,33,65,03,84,65,01
OłówPb mg*kg-110,98,38,714,417,618,9
CynkZn mg*kg-122,723,728,825,929,927,5
KobaltCo mg*kg-11,551,571,41,621,921,91
WanadV mg*kg-111,713,311,46,68,79,42
LitLi mg*kg-12,82,74,02,03,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,170,130,170,29<2,00
BarBa mg*kg-127,730,333,232,434,037,7
StrontSr mg*kg-14,94,57,12,73,9<10,00
LantanLa mg*kg-16,04,49,56,37,35,43
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,742,32

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1352,0228,0258,0494,8334,8874
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,929
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,4114
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,8174
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,195
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,271
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,879
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,089
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,454
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,6137
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,978
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,572

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,067n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1391376354406657312
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,624,87,46,5117,665,3
Zasoleniemg KCl*100g-114,812,719,617,246,6214