Punkt: 243

Miejscowość: Chrząstów Wielki
Gmina: Parzęczew
Województwo: łódzkie; Powiat: zgierski

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: ps (piasek słabo gliniasty)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %939293909366
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %3433424
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %4447310
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.939581
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.6417
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %121112

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,85,45,25,14,94,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,74,33,94,14,24,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,041,241,411,41,92,81
Węgiel organiczny%0,60,720,820,811,11,63
Azot ogólny%0,050,0650,0590,0710,10,12
Stosunek C/N12,011,113,911,411,013,58

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,33,754,283,684,435,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,841,090,721,191,861,6
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,750,840,611,01,560,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,00,81,050,190,250,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,150,180,160,050,060,13
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,010,020,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,080,080,070,060,050,13
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,261,091,290,310,371,06
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,564,845,573,994,86,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%27,6322,5223,167,797,7516,83

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-13,55,67,53,85,77
Potas przyswajalnymg K2O*100g-11,82,52,62,82,82,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,52,01,30,52,71,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,02,251,830,550,63,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,846,9
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,2223,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0340,0280,0430,0220,030,029
Wapń%0,110,080,060,020,020,04
Magnez%0,040,020,020,020,030,09
Potas%0,030,020,020,020,030,11
Sód%0,0030,0030,0030,0020,0030,003
Siarka%0,0160,0120,0160,0140,0140,012
Glin%0,280,280,270,210,30,51
Żelazo%0,20,180,180,190,240,73

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1383945243122
KadmCd mg*kg-10,070,070,090,060,07<0,50
MiedźCu mg*kg-11,51,31,22,02,8<2,00
ChromCr mg*kg-12,52,72,12,43,32,65
NikielNi mg*kg-12,21,81,71,62,3<2,00
OłówPb mg*kg-14,84,32,87,29,36,74
CynkZn mg*kg-18,88,37,712,916,612
KobaltCo mg*kg-10,590,690,770,520,71<1,00
WanadV mg*kg-16,08,34,83,44,53,58
LitLi mg*kg-11,71,82,21,22,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,070,070,080,14<2,00
BarBa mg*kg-111,69,814,313,914,09,32
StrontSr mg*kg-13,02,43,51,72,4<10,00
LantanLa mg*kg-12,31,84,22,23,1<2,50
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,11,28

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1156,0191,0632,0252,3215,1569
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,374
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,547
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,859
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,169
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,454
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,257
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,289
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,944
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,876

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1157140141209253159
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,331,93,74,444,557,2
Zasoleniemg KCl*100g-16,15,09,811,7112,0119