Punkt: 241

Miejscowość: Wola Bałucka
Gmina: Łask
Województwo: łódzkie; Powiat: łaski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %656465666362
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %161816152119
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %191819191619
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.767675
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.222117
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %564238

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,56,05,75,66,06,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,44,84,64,75,26
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,551,461,321,471,271,52
Węgiel organiczny%0,90,850,770,850,740,88
Azot ogólny%0,090,090,110,0790,080,1
Stosunek C/N10,09,47,010,89,28,8

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,682,842,782,851,952,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,560,250,250,420,390,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,380,140,110,280,21<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,492,742,741,872,725,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,390,460,90,460,170,93
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,040,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,230,210,270,490,28
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,153,493,872,643,46,31
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,836,336,655,495,3511,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%46,1255,1358,248,163,5756,34

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,44,83,97,08,910,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,55,76,510,28,27,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,45,010,55,65,88,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,880,81,00,860,925,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,922,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,8130,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0380,0320,0410,0330,030,031
Wapń%0,080,110,10,070,070,13
Magnez%0,080,080,090,050,050,05
Potas%0,080,080,060,060,040,03
Sód%0,0050,0050,0090,0060,0030,002
Siarka%0,0190,0160,0150,0150,0140,013
Glin%0,550,540,540,270,210,25
Żelazo%0,530,540,540,420,470,21

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1196195154133138177
KadmCd mg*kg-10,170,20,150,140,13<0,50
MiedźCu mg*kg-13,24,03,23,13,6<2,00
ChromCr mg*kg-16,07,06,65,35,07,67
NikielNi mg*kg-13,93,14,02,93,64,44
OłówPb mg*kg-110,812,99,710,811,210,3
CynkZn mg*kg-121,024,828,423,123,723,5
KobaltCo mg*kg-12,482,272,431,361,562,27
WanadV mg*kg-115,013,814,26,47,09,91
LitLi mg*kg-14,85,05,12,52,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,20,20,130,12<2,00
BarBa mg*kg-126,328,535,025,024,424,7
StrontSr mg*kg-16,76,38,16,04,4<10,00
LantanLa mg*kg-15,54,88,76,25,87,82
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,072,72

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1207,0154,0286,0161,8116,025
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,9<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,1<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,1<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,125

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,017n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1362488431454459374
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,844,35,04,448,524,55
Zasoleniemg KCl*100g-112,811,313,311,7322,4912