Punkt: 239

Miejscowość: Więcki
Gmina: Popów
Województwo: śląskie; Powiat: kłobucki

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %495555585550
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %312827262929
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %201718161621
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.676661
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.293235
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %543424

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,06,86,76,45,96,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,05,85,65,25,15,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,24

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,581,731,511,691,583,62
Węgiel organiczny%0,921,00,880,980,922,1
Azot ogólny%0,070,0810,0590,0780,070,07
Stosunek C/N13,112,314,912,613,130

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,552,332,332,482,632,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,140,320,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,050,160,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,623,072,793,042,072,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,250,250,280,250,230,3
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,090,050,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,420,340,240,340,260,27
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,323,723,43,672,643,37
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,876,055,736,155,276,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%56,5661,4959,3459,6850,154,35

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,48,86,07,04,87,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,711,19,014,69,510
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,92,92,62,82,464
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,831,00,631,070,713,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,322,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,086,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0120,0210,0170,0430,040,06
Wapń%0,10,110,110,080,070,06
Magnez%0,070,060,030,050,040,04
Potas%0,060,050,050,060,020,04
Sód%0,0050,0040,0030,0030,0030,001
Siarka%0,0290,0310,0220,0140,0140,009
Glin%0,570,470,490,360,30,31
Żelazo%0,510,460,520,490,390,28

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1335370351363298361
KadmCd mg*kg-10,280,320,260,260,23<0,50
MiedźCu mg*kg-13,83,54,03,23,2<2,00
ChromCr mg*kg-15,85,86,35,65,06,2
NikielNi mg*kg-15,04,26,34,53,84,19
OłówPb mg*kg-111,912,012,413,511,913,1
CynkZn mg*kg-123,225,327,330,724,725,6
KobaltCo mg*kg-12,452,562,32,231,952,35
WanadV mg*kg-113,313,312,19,28,39,83
LitLi mg*kg-13,63,72,92,52,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,20,170,170,16<2,00
BarBa mg*kg-144,043,340,543,438,240,5
StrontSr mg*kg-17,57,66,04,94,6<10,00
LantanLa mg*kg-18,79,17,08,15,48,1
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,32,41

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1361,0521,0374,0429,6292,9581
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,172
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,046
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,953
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,369
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,762
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,855
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,296
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,146
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,982

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,004n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,007n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1437478509464523343
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,843,26,15,43,85<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-112,88,416,214,2610,16<10,00