Punkt: 237

Miejscowość: Bieniądzice
Gmina: Wieluń
Województwo: łódzkie; Powiat: wieluński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %444243454531
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %373839364044
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %192018191525
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.616341
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.363555
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %653324

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,06,45,35,74,75,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,25,54,24,73,94,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,812,041,721,481,425,74
Węgiel organiczny%1,051,181,00,860,823,33
Azot ogólny%0,1030,1150,0980,0860,10,09
Stosunek C/N10,210,310,210,08,237

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,452,984,23,684,53,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,260,190,370,321,280,23
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,140,050,210,20,910,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,872,492,022,060,982,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,340,430,220,290,320,7
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,020,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,360,450,360,330,120,34
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,63,432,612,711,443,14
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,056,416,816,395,948,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%51,0653,5138,3342,3824,2336,09

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,916,99,210,412,812,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,119,212,511,013,311
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,24,73,03,41,37,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,090,661,03,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,157,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3434,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0590,0590,0560,060,04
Wapń%0,090,130,090,070,030,2
Magnez%0,060,070,070,050,040,2
Potas%0,070,090,060,060,030,12
Sód%0,0040,0050,0080,0050,0030,004
Siarka%0,0210,0230,0180,0170,0160,009
Glin%0,580,590,520,380,240,64
Żelazo%0,520,550,550,540,451,01

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1297307334346311339
KadmCd mg*kg-10,210,270,240,180,12<0,50
MiedźCu mg*kg-14,76,05,04,95,45,2
ChromCr mg*kg-15,06,75,56,05,06,91
NikielNi mg*kg-13,83,94,74,23,44,08
OłówPb mg*kg-113,610,910,313,112,712,6
CynkZn mg*kg-125,228,025,033,125,928,2
KobaltCo mg*kg-12,482,752,862,241,942,33
WanadV mg*kg-17,09,310,27,46,78,83
LitLi mg*kg-14,34,64,02,51,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,230,20,210,12<2,00
BarBa mg*kg-148,755,755,251,541,447,7
StrontSr mg*kg-15,87,26,95,23,1<10,00
LantanLa mg*kg-17,06,710,37,66,46,08
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,972,48

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1401,0527,0340,0387,6268,9438
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,427
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,781
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,748
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,240
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,449
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,755
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,037
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,766
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,243
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,047

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,058n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1479499493537490387
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-110,128,27,44,77,454,55
Zasoleniemg KCl*100g-126,721,619,612,419,6712