Punkt: 235

Miejscowość: Potok
Gmina: Złoczew
Województwo: łódzkie; Powiat: sieradzki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636564656457
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %171820162225
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %201716191418
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.767769
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.201828
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %764453

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,66,06,96,55,45,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,85,06,25,74,64,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,19

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,451,281,361,221,111,38
Węgiel organiczny%0,840,740,790,710,640,8
Azot ogólny%0,0940,0950,0890,0730,070,1
Stosunek C/N8,97,88,99,79,28

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,622,051,351,952,73,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,280,07n.o.n.o.0,350,4
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,10,07n.o.n.o.0,170,27
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,245,865,213,862,322,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,990,830,180,60,20,63
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,080,020,030,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,270,380,220,380,41
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,587,045,794,722,923,54
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,29,097,146,675,626
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%71,5277,4581,0970,7551,9259

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,015,525,214,217,521,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,87,816,39,49,514,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,38,43,17,44,28,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,881,651,61,020,823,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,982,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3334,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0490,0350,0550,0410,040,062
Wapń%0,180,180,180,120,070,57
Magnez%0,150,140,120,090,070,17
Potas%0,120,10,060,070,060,13
Sód%0,0080,0070,0080,0060,0060,006
Siarka%0,0190,0180,020,0140,0120,01
Glin%0,80,690,860,380,290,95
Żelazo%0,760,680,620,630,521,5

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1265258287239160210
KadmCd mg*kg-10,320,280,250,230,15<0,50
MiedźCu mg*kg-15,76,05,86,04,2<2,00
ChromCr mg*kg-18,78,27,38,06,46,78
NikielNi mg*kg-17,76,46,55,64,13,93
OłówPb mg*kg-116,914,712,716,411,010,4
CynkZn mg*kg-138,333,331,338,631,929,4
KobaltCo mg*kg-13,092,872,672,581,862,32
WanadV mg*kg-115,013,811,69,58,78,86
LitLi mg*kg-17,36,74,93,23,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,270,270,240,19<2,00
BarBa mg*kg-145,748,753,135,328,730
StrontSr mg*kg-112,316,219,86,15,7<10,00
LantanLa mg*kg-19,58,98,38,56,88,36
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,423,05

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1434,0350,0829,0608,5446,6873
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,928
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,2133
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,875
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,785
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,796
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,673
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,5101
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.62,1117
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,263
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,7102

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,041n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1452531407450583431
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-117,621,418,14,464,6518,18
Zasoleniemg KCl*100g-146,556,547,711,7712,2848