Punkt: 233

Miejscowość: Charchów Pański
Gmina: Zadzim
Województwo: łódzkie; Powiat: poddębicki

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %625966737456
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222621111423
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %161513161221
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.798069
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.191627
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %644244

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,37,16,85,35,25,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,36,15,64,04,44,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,881,911,741,331,70,91
Węgiel organiczny%1,091,111,010,770,990,53
Azot ogólny%0,1060,1110,1020,0740,10,12
Stosunek C/N10,310,09,910,49,94,42

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,752,082,73,983,983,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,650,0n.o.1,030,810,26
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,510,0n.o.0,730,390,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,373,592,790,951,342,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,370,650,70,230,410,45
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,030,040,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,430,670,70,360,370,28
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,24,974,221,592,163,13
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,957,056,925,576,147,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%36,9770,560,9828,5235,2343,47

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,820,013,313,221,119,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,625,325,512,021,116,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,18,68,83,24,24,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,50,911,413,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,481
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,1233,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0460,0430,0550,0560,060,026
Wapń%0,060,090,10,060,050,18
Magnez%0,070,090,10,060,060,1
Potas%0,070,090,080,070,060,09
Sód%0,0050,0060,0080,0040,0060,003
Siarka%0,0210,0180,0210,0140,0160,011
Glin%0,440,410,390,310,270,64
Żelazo%0,430,440,40,520,530,69

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1238251219343297318
KadmCd mg*kg-10,170,180,180,080,07<0,50
MiedźCu mg*kg-13,74,03,65,05,24,22
ChromCr mg*kg-15,06,85,45,15,26,23
NikielNi mg*kg-15,34,24,74,34,24,43
OłówPb mg*kg-115,917,519,616,314,113,5
CynkZn mg*kg-122,724,122,024,524,323,5
KobaltCo mg*kg-11,922,122,462,171,822,11
WanadV mg*kg-17,06,78,26,96,87,76
LitLi mg*kg-13,43,73,62,22,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,170,160,170,17<2,00
BarBa mg*kg-127,327,729,931,128,729,6
StrontSr mg*kg-15,95,75,53,13,5<10,00
LantanLa mg*kg-17,86,810,36,96,07,2
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,222,58

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1169,0231,0214,0187,4146,596
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,638
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,026
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,330
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,132
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,4<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,029n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1440404428503385355
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,996,56,95,8416,9613,2575757
Zasoleniemg KCl*100g-113,017,218,315,4244,7735