Punkt: 231

Miejscowość: Smulsko
Gmina: Przykona
Województwo: wielkopolskie; Powiat: turecki

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %827978818160
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %121513111027
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %6698913
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.899073
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.10723
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %322134

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,25,86,25,94,85,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,15,05,14,63,84,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,651,671,331,481,591,14
Węgiel organiczny%0,960,970,770,860,920,66
Azot ogólny%0,0870,090,0890,0750,10,08
Stosunek C/N11,010,88,611,59,28,25

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,33,683,63,03,232,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,370,580,58
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,210,28<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,01,751,911,251,11,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,370,350,310,260,230,18
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,030,080,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,180,130,310,290,27
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,722,312,381,891,641,75
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,025,995,984,894,873
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%45,1838,5639,838,733,6258,33

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-122,017,516,419,420,324,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,76,98,712,29,28,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,43,93,42,93,02,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,50,630,630,980,83,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,572,1
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,2826,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0680,0710,0670,0620,060,071
Wapń%0,150,150,150,050,050,3
Magnez%0,050,040,030,030,030,21
Potas%0,050,040,040,040,010,11
Sód%0,0050,0040,0040,0020,0020,005
Siarka%0,0240,020,020,0120,0140,014
Glin%0,380,310,340,260,250,7
Żelazo%0,340,280,350,30,280,71

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1142125166154143139
KadmCd mg*kg-10,080,090,060,080,07<0,50
MiedźCu mg*kg-13,02,53,43,63,3<2,00
ChromCr mg*kg-13,83,73,23,63,43,44
NikielNi mg*kg-11,82,52,02,42,02,04
OłówPb mg*kg-112,111,910,010,78,68,94
CynkZn mg*kg-115,216,215,422,013,015,7
KobaltCo mg*kg-10,910,930,70,930,86<1,00
WanadV mg*kg-14,15,06,04,54,44,28
LitLi mg*kg-12,12,11,81,51,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,130,070,110,13<2,00
BarBa mg*kg-119,418,118,917,116,913,5
StrontSr mg*kg-15,24,14,73,63,6<10,00
LantanLa mg*kg-15,34,84,84,13,74,79
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,461,32

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1119,0264,0305,0142,1488,6660
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.74,690
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,360
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,940
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,765
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,276
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.64,873
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.75,381
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,561
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,7114

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,117n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1398307338331487245
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,844,36,06,226,216,06060606
Zasoleniemg KCl*100g-112,811,416,016,4116,3916