Punkt: 23

Miejscowość: Lisewo
Gmina: Lichnowy
Województwo: pomorskie; Powiat: malborski

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: Fc (mady czarnoziemne); Klasa bonitacyjna: I

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %424240363761
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %343434394024
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %242426252315
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.555675
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.363921
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %997954

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,97,16,67,36,96,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,16,25,76,26,45,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,040,10,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,461,661,471,691,593,21
Węgiel organiczny%0,850,960,850,980,921,86
Azot ogólny%0,1040,1060,0910,1050,110,15
Stosunek C/N8,29,09,39,38,412,4

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,131,281,651,581,582,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-19,9810,489,168,338,06,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,620,660,580,60,390,93
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,040,140,11<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,440,280,420,510,37
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-110,9611,6810,069,59,08
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-112,0912,9611,7111,0810,5811,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%90,6590,1285,9185,7485,0770,8

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-124,228,024,322,516,06,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,910,910,719,720,45,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,86,86,37,15,49,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,081,150,871,812,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,112,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,7134,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,070,080,080,0630,060,042
Wapń%0,350,350,340,230,260,09
Magnez%0,240,230,270,150,150,07
Potas%0,20,170,160,130,120,05
Sód%0,0150,0110,0140,0070,0080,009
Siarka%0,0140,0180,020,0150,0210,015
Glin%1,230,920,830,580,590,32
Żelazo%1,391,341,111,141,180,61

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1442433450452417513
KadmCd mg*kg-10,170,180,20,190,18<0,50
MiedźCu mg*kg-110,310,09,48,39,04,88
ChromCr mg*kg-114,815,013,111,912,08,77
NikielNi mg*kg-112,512,613,013,814,84,88
OłówPb mg*kg-19,611,014,015,89,615,8
CynkZn mg*kg-136,740,339,544,847,867,9
KobaltCo mg*kg-12,493,834,234,344,710,2
WanadV mg*kg-126,730,327,512,912,816,2
LitLi mg*kg-110,210,57,46,86,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,430,380,380,35<2,00
BarBa mg*kg-169,372,064,360,754,4111
StrontSr mg*kg-115,515,212,69,410,417,2
LantanLa mg*kg-113,612,99,49,77,418,7
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,212,07

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1724,0764,0673,0604,0459,5<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.67,2<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,0<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,7<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1527467559515518500
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,888,96,47,9210,0415,5303030
Zasoleniemg KCl*100g-117,723,017,020,9226,5141