Punkt: 229

Miejscowość: Borów
Gmina: Opatówek
Województwo: wielkopolskie; Powiat: kaliski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %181617141457
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %596058626518
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %232425242125
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.323669
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.666123
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %334238

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,77,36,87,26,67,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,55,85,36,46,06,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,12n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,611,411,421,481,280,86
Węgiel organiczny%0,930,820,820,860,740,5
Azot ogólny%0,0740,0650,060,0820,10,1
Stosunek C/N12,612,613,710,57,45

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,651,62,081,351,21,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.7
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,745,495,994,473,597
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,490,490,490,520,150,47
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,110,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,470,490,440,290,510,1
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,766,536,955,394,327,57
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,418,139,036,745,5212
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%80,3880,3276,9779,9778,2663,08

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-115,714,816,813,212,917,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-115,218,015,511,17,58
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,55,14,66,54,94,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,111,240,92,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,652,8
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,1834,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0360,0340,0420,0470,040,034
Wapń%0,190,20,180,170,150,14
Magnez%0,110,10,10,10,070,07
Potas%0,10,080,090,090,030,07
Sód%0,0060,0060,0080,0080,0040,004
Siarka%0,020,0180,0190,0160,0140,013
Glin%0,670,580,620,560,420,4
Żelazo%0,670,620,680,640,520,5

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1395417462477388429
KadmCd mg*kg-10,320,260,20,140,11<0,50
MiedźCu mg*kg-14,54,55,25,14,24,8
ChromCr mg*kg-18,210,27,28,56,87,58
NikielNi mg*kg-15,75,24,77,25,55,6
OłówPb mg*kg-112,311,513,313,110,613,2
CynkZn mg*kg-126,226,525,134,717,321,9
KobaltCo mg*kg-12,033,123,963,312,662,95
WanadV mg*kg-115,013,313,111,08,89,98
LitLi mg*kg-14,65,14,23,72,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,230,20,260,2<2,00
BarBa mg*kg-143,346,342,544,940,144,9
StrontSr mg*kg-110,210,18,78,06,5<10,00
LantanLa mg*kg-114,213,511,812,59,013,19
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,082,7

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1499,0552,0432,0868,2229,7345
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,267
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,438
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,436
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,746
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,343
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,429
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,956
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,638
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,335

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,021n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,006n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1537607575740684556
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,6511,210,66,511,049,84848484
Zasoleniemg KCl*100g-122,829,627,917,1529,1526