Punkt: 225

Miejscowość: Donaborów
Gmina: Baranów
Województwo: wielkopolskie; Powiat: kępiński

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %788379837861
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %141014111524
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %8776715
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.908775
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.91221
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %321114

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,35,75,45,14,25,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,14,34,34,03,24,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,651,831,671,791,711,21
Węgiel organiczny%0,961,060,971,040,990,7
Azot ogólny%0,080,090,0890,0860,10,11
Stosunek C/N12,011,810,912,19,96,36

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,753,383,753,64,433,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,070,891,01,141,560,63
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,950,790,860,931,240,36
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,750,870,860,280,31,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,080,090,090,090,180,15
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,040,060,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,110,150,240,190,120,18
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-10,971,141,230,620,641,43
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,724,524,984,225,074,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%20,5525,2224,714,6212,6930,43

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-111,011,913,618,220,310
Potas przyswajalnymg K2O*100g-12,44,08,27,47,34,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-10,61,01,01,01,41,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,250,981,040,733,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,422,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0921,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0110,0140,0210,0510,050,037
Wapń%0,030,040,040,020,010,22
Magnez%0,030,020,030,020,020,25
Potas%0,040,030,040,030,010,2
Sód%0,0030,0030,0050,0070,0030,006
Siarka%0,0190,0190,0160,0140,0150,011
Glin%0,390,360,370,280,240,84
Żelazo%0,360,240,320,320,291,08

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-18274799085105
KadmCd mg*kg-10,130,090,060,070,04<0,50
MiedźCu mg*kg-11,52,02,33,13,0<2,00
ChromCr mg*kg-12,84,32,63,43,23,16
NikielNi mg*kg-12,51,92,02,52,1<2,00
OłówPb mg*kg-19,310,49,09,78,47,9
CynkZn mg*kg-113,511,814,019,311,712,6
KobaltCo mg*kg-10,510,740,670,830,7<1,00
WanadV mg*kg-15,86,76,24,74,34,88
LitLi mg*kg-12,92,33,11,71,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,070,070,090,09<2,00
BarBa mg*kg-114,513,115,011,113,110,9
StrontSr mg*kg-13,82,83,01,71,6<10,00
LantanLa mg*kg-15,34,74,34,03,03,85
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,771,67

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1277,0390,0353,0236,4428,737
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,4<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,7<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,9<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,6<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,437

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,005n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1206210235395756221
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,423,14,25,216,24<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-16,48,211,213,7516,47<10,00