Punkt: 223

Miejscowość: Miechów
Gmina: Perzów
Województwo: wielkopolskie; Powiat: kępiński

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %484445454340
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %323533363529
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %202122192231
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.575450
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.424444
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %343126

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,86,86,66,25,96,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,85,75,65,25,26,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,231,361,21,291,313,15
Węgiel organiczny%0,710,790,70,750,761,83
Azot ogólny%0,0820,0980,0850,0780,130,13
Stosunek C/N8,78,18,29,65,814,08

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,871,431,832,42,11,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,190,280,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,080,090,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,493,493,692,342,25,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,660,560,650,40,310,53
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,050,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,450,40,330,30,550,43
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,664,514,73,13,16,06
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,535,946,535,55,28,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%71,3675,9371,9856,3359,6373,01

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,010,29,98,711,211,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,413,312,811,115,116
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,85,86,85,14,64,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,51,181,40,942,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,162,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,8220,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0220,0290,0350,0420,040,052
Wapń%0,130,110,110,070,090,1
Magnez%0,080,070,070,050,050,11
Potas%0,080,070,060,050,040,12
Sód%0,0060,0060,0070,0070,0060,005
Siarka%0,0160,0170,0170,0130,0160,02
Glin%0,590,510,510,360,370,51
Żelazo%0,570,50,530,530,420,74

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1405370342401316397
KadmCd mg*kg-10,290,260,270,210,16<0,50
MiedźCu mg*kg-14,04,54,84,84,42,68
ChromCr mg*kg-15,88,05,95,75,87,91
NikielNi mg*kg-14,03,73,74,84,66,37
OłówPb mg*kg-112,413,913,613,710,413,3
CynkZn mg*kg-138,336,336,240,228,136,8
KobaltCo mg*kg-11,732,211,862,512,193,34
WanadV mg*kg-18,36,77,78,28,511,8
LitLi mg*kg-17,86,45,93,02,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,20,170,180,24<2,00
BarBa mg*kg-146,746,040,343,443,249,6
StrontSr mg*kg-19,08,27,74,75,3<10,00
LantanLa mg*kg-19,79,98,47,06,29,54
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,694,53

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1139,0119,0225,0451,0345,4424
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,063
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,537
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,629
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,943
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,145
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,254
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,343
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,537
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,773

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,028n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1465513507479598418
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,358,29,15,187,674,54545454
Zasoleniemg KCl*100g-119,421,624,113,6620,2512