Punkt: 221

Miejscowość: Domaszowice
Gmina: Domaszowice
Województwo: opolskie; Powiat: namysłowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %505148505144
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %303131303733
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %201821201223
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.657255
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.332741
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %533214

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,46,46,66,76,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,55,35,55,66,25,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,182,071,81,721,851,2
Węgiel organiczny%1,261,21,041,01,070,7
Azot ogólny%0,0690,0810,0810,0960,10,12
Stosunek C/N18,314,812,810,410,75,83

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,223,453,42,71,733
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,493,243,922,973,223,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,710,581,981,230,570,75
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,020,140,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,570,510,90,691,350,71
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,874,396,825,035,224,56
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,097,8410,227,736,959,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%60,255,9966,7365,0975,0948,51

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-142,637,036,351,845,930,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-118,816,036,825,623,927,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-18,46,123,413,714,08,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,631,011,331,084,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,771
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,4632

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0980,1110,1140,0990,110,033
Wapń%0,130,10,190,120,160,1
Magnez%0,070,060,060,070,070,07
Potas%0,080,050,060,070,060,06
Sód%0,0050,0040,0050,0040,0060,002
Siarka%0,0260,0230,0210,0240,0210,019
Glin%0,680,570,50,420,360,42
Żelazo%0,520,470,480,490,410,61

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1223190238220243276
KadmCd mg*kg-10,230,210,190,170,19<0,50
MiedźCu mg*kg-15,97,37,67,67,66,26
ChromCr mg*kg-17,36,57,56,96,77,35
NikielNi mg*kg-14,54,13,74,94,85,55
OłówPb mg*kg-113,613,516,315,015,313,4
CynkZn mg*kg-130,728,727,343,548,446,4
KobaltCo mg*kg-12,061,852,232,081,842,3
WanadV mg*kg-15,76,37,99,811,211
LitLi mg*kg-15,55,44,83,23,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,20,170,190,18<2,00
BarBa mg*kg-140,536,232,736,237,235,6
StrontSr mg*kg-111,610,69,26,87,8<10,00
LantanLa mg*kg-18,88,26,97,76,38,34
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,052,89

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1786,0858,0984,0806,8707,87493
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,4274
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,681
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.112,21190
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,9661
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.50,1588
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.62,4735
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,7680
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.95,6996
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.98,0778
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,6692
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.71,1818

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,125n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,004n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1444443434426636271
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,966,413,57,4910,076,81818181
Zasoleniemg KCl*100g-121,017,035,619,7726,5818