Punkt: 219

Miejscowość: Staniew
Gmina: Koźmin Wielkopolski
Województwo: wielkopolskie; Powiat: krotoszyński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636261565656
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %232224262725
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %141615181719
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.717169
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252427
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %454454

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,06,36,77,05,26,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,35,56,06,34,36,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,11,421,41,591,473,65
Węgiel organiczny%0,640,820,810,920,862,12
Azot ogólny%0,090,1030,0850,0960,110,1
Stosunek C/N7,18,09,59,67,821,2

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,031,861,581,652,852
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,390,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,160,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,374,234,643,982,455,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,490,430,490,630,420,72
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,040,110,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,490,380,460,70,740,25
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,415,145,635,423,656,83
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,447,07,217,076,59,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%72,7273,4378,0976,6556,1472,66

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-136,142,038,649,013,917,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,213,921,330,022,414,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,74,84,09,07,36,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,02,132,01,270,725,23
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,911
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3549,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0350,0410,0520,0690,040,045
Wapń%0,130,180,170,140,10,12
Magnez%0,090,10,070,080,080,06
Potas%0,10,110,110,090,110,07
Sód%0,0040,0060,0050,0040,0070,004
Siarka%0,0160,020,0170,0140,0150,013
Glin%0,540,590,510,360,490,28
Żelazo%0,670,730,690,680,60,33

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1297315287375179152
KadmCd mg*kg-10,230,210,180,150,13<0,50
MiedźCu mg*kg-14,05,25,25,85,74
ChromCr mg*kg-18,29,06,77,58,56,45
NikielNi mg*kg-14,35,04,35,95,44,33
OłówPb mg*kg-18,510,510,311,910,29,3
CynkZn mg*kg-124,024,525,936,552,518,9
KobaltCo mg*kg-12,212,112,993,72,591,56
WanadV mg*kg-18,310,312,310,011,28,95
LitLi mg*kg-16,96,05,33,44,2<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,30,20,240,25<2,00
BarBa mg*kg-127,129,328,629,339,628,3
StrontSr mg*kg-17,59,06,75,46,2<10,00
LantanLa mg*kg-18,010,07,07,78,414,5
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,493,12

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1301,0469,0806,0958,1281,3<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,2<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,6<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,9<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,012n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1360489520569679381
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-125,9524,620,710,2911,6413,6363636
Zasoleniemg KCl*100g-168,564,953,427,1630,7336