Punkt: 217

Miejscowość: Krośnice
Gmina: Krośnice
Województwo: dolnośląskie; Powiat: milicki

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %818684696547
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %1179141834
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %877171719
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.767559
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.191936
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %232565

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,56,26,56,36,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,45,24,96,15,45,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%0,790,910,911,41,163,78
Węgiel organiczny%0,450,530,530,810,672,19
Azot ogólny%0,0620,0580,0460,0760,070,05
Stosunek C/N7,29,111,510,79,643,8

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,651,881,852,782,251,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,250,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,070,04
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,621,61,172,952,793,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,140,230,130,780,460,47
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,030,030,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,110,170,240,531,370,21
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,92,031,574,294,653,92
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-13,553,913,427,076,95,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%53,5251,9245,9160,6867,467,59

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-12,44,89,520,618,07,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-13,46,411,824,323,415,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,52,01,415,315,13,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,381,281,220,774,92
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,191
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2943,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0260,0340,0520,0470,050,038
Wapń%0,040,050,030,070,10,17
Magnez%0,030,030,030,060,070,11
Potas%0,030,040,050,080,090,1
Sód%0,0040,0040,0040,0040,0030,005
Siarka%0,0120,0120,0110,0140,0120,005
Glin%0,270,280,30,360,360,35
Żelazo%0,240,20,310,640,720,41

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1197238198466408114
KadmCd mg*kg-10,090,10,150,110,12<0,50
MiedźCu mg*kg-12,62,73,37,68,52,36
ChromCr mg*kg-12,53,32,66,87,24,51
NikielNi mg*kg-13,52,93,67,68,82,43
OłówPb mg*kg-18,37,68,313,513,06,33
CynkZn mg*kg-115,220,019,737,329,913,7
KobaltCo mg*kg-11,681,811,533,714,231,37
WanadV mg*kg-15,76,77,29,610,35,63
LitLi mg*kg-13,12,93,73,63,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,130,20,260,27<2,00
BarBa mg*kg-125,325,230,248,541,117,5
StrontSr mg*kg-14,63,74,44,74,7<10,00
LantanLa mg*kg-13,22,53,06,15,88,74
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,811,7

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1163,0221,0443,0499,8396,126
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.64,826
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,5<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.56,6<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,1<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,068n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1280282342206430465
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,384,05,57,587,2310,2272727
Zasoleniemg KCl*100g-16,310,614,620,0219,0927