Punkt: 215

Miejscowość: Czachorowo
Gmina: Gostyń
Województwo: wielkopolskie; Powiat: gostyński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %616261603364
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %212020225123
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %181819181613
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.727580
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252217
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %554333

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,07,26,97,37,07,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,36,46,26,76,56,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,040,080,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,291,11,081,11,02,64
Węgiel organiczny%0,750,640,630,640,581,53
Azot ogólny%0,070,080,0860,0670,080,14
Stosunek C/N10,78,07,39,67,310,93

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,51,351,050,980,980,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,295,245,293,563,852,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,350,440,490,510,230,17
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,050,060,040,120,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,370,280,470,350,430,09
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,066,026,294,544,592,89
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,567,377,345,525,574,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%80,1681,6885,6982,2482,461,49

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,415,018,716,616,114,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-114,510,012,915,415,23,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,45,25,87,15,11,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,51,751,261,470,722,18
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,941
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,022,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0380,0340,0480,0390,030,019
Wapń%0,230,270,260,130,120,22
Magnez%0,120,10,10,070,060,08
Potas%0,120,110,120,090,050,04
Sód%0,0070,0070,0070,0040,0060,005
Siarka%0,0180,0190,0140,0090,0120,016
Glin%0,630,570,510,260,270,26
Żelazo%0,750,630,610,610,450,31

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1250237260242183135
KadmCd mg*kg-10,120,190,130,160,13<0,50
MiedźCu mg*kg-14,54,55,05,24,63,55
ChromCr mg*kg-18,27,56,86,65,73,85
NikielNi mg*kg-15,75,64,36,04,52,44
OłówPb mg*kg-110,710,910,710,97,89,22
CynkZn mg*kg-119,721,321,127,617,815,1
KobaltCo mg*kg-12,242,291,92,431,781,29
WanadV mg*kg-117,320,017,29,08,58,19
LitLi mg*kg-14,95,65,02,93,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,270,20,230,24<2,00
BarBa mg*kg-134,333,027,527,124,414
StrontSr mg*kg-19,49,67,75,15,3<10,00
LantanLa mg*kg-19,09,98,27,76,611,32
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,331,88

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1241,0480,0385,0354,8333,7<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.48,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,0<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,6<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,044n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1498435429493583311
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-113,8413,210,96,847,774,16666666
Zasoleniemg KCl*100g-136,534,828,918,0620,5111