Punkt: 213

Miejscowość: Niemarzyn
Gmina: Miejska Górka
Województwo: wielkopolskie; Powiat: rawicki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: glp (glina lekka pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %706871706931
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %161815162036
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %141414141133
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.808340
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.181554
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %432226

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,87,07,06,76,39,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,06,26,45,95,77,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,13

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,311,251,181,291,224,06
Węgiel organiczny%0,760,720,680,750,712,35
Azot ogólny%0,0690,0680,0680,0760,10,1
Stosunek C/N11,010,610,09,97,123,5

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,21,051,431,51,5<0,75
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,05
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,366,05,193,192,428,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,30,340,410,520,340,33
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,070,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,190,240,30,670,14
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,026,595,874,083,468,83
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,227,647,35,584,9627,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%83,3886,2680,4173,169,7332,11

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-123,426,625,220,220,411,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,88,09,711,417,65,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,02,83,86,97,12
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,252,52,121,121,713,15
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,561
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,228,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0380,0480,0460,0420,040,031
Wapń%0,170,20,150,10,110,71
Magnez%0,080,090,070,060,050,41
Potas%0,10,080,070,070,040,1
Sód%0,0060,0060,0070,0030,0030,003
Siarka%0,020,0230,0180,0130,0150,04
Glin%0,520,430,40,260,190,36
Żelazo%0,590,50,520,50,350,47

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-114317314214112892,5
KadmCd mg*kg-10,20,190,130,150,13<0,50
MiedźCu mg*kg-15,55,76,06,25,32,69
ChromCr mg*kg-16,56,05,85,44,23,66
NikielNi mg*kg-13,54,14,03,92,93,01
OłówPb mg*kg-110,512,79,811,59,64,31
CynkZn mg*kg-120,021,223,129,918,213,3
KobaltCo mg*kg-11,872,051,61,661,371,29
WanadV mg*kg-117,316,310,47,46,34,52
LitLi mg*kg-14,34,44,52,21,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,230,180,20,13<2,00
BarBa mg*kg-135,731,329,626,624,613,8
StrontSr mg*kg-18,37,06,24,24,0<10,00
LantanLa mg*kg-18,87,96,96,95,04,58
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,61,53

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1429,0567,01192,0551,5473,6394
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.75,268
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.42,847
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.31,729
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,339
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,135
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.63,258
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.66,943
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,638
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,037

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,1n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1467478446423256224
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-116,8715,515,85,6411,717,19696969
Zasoleniemg KCl*100g-144,540,944,814,8830,9119