Punkt: 211

Miejscowość: Lipnica
Gmina: Wołów
Województwo: dolnośląskie; Powiat: wołowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %363832566346
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %474448222037
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %171820221717
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.687359
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.302336
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %545245

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,77,06,86,35,87,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,66,05,85,24,86,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,121,421,541,671,372,49
Węgiel organiczny%0,640,820,890,970,81,44
Azot ogólny%0,060,080,0730,0980,080,12
Stosunek C/N10,710,212,29,910,012

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,31,881,953,32,781,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,230,40,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,110,080,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,873,143,663,372,3712,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,250,330,360,450,220,67
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,030,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,340,340,390,280,560,53
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,523,874,434,133,1714
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,825,756,387,435,9519,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%60,4867,369,4455,5853,2672,92

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-13,85,98,33,54,116
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,914,022,011,69,519,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,33,32,111,45,85,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,381,251,030,362,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,132,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6235

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,040,040,050,0390,040,071
Wapń%0,090,140,140,10,080,5
Magnez%0,070,090,090,080,060,31
Potas%0,080,090,140,120,070,1
Sód%0,0040,0040,0060,0110,0040,003
Siarka%0,0190,0180,0140,0170,0120,016
Glin%0,60,650,640,570,320,42
Żelazo%0,680,670,870,740,570,66

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1563517530432348347
KadmCd mg*kg-10,20,250,170,290,24<0,50
MiedźCu mg*kg-16,36,38,07,47,49,07
ChromCr mg*kg-16,88,77,39,27,631,2
NikielNi mg*kg-17,26,68,77,56,26,07
OłówPb mg*kg-118,414,516,024,518,718,7
CynkZn mg*kg-126,230,033,363,452,329,9
KobaltCo mg*kg-14,035,654,833,342,793,07
WanadV mg*kg-111,716,718,114,911,420,3
LitLi mg*kg-14,86,16,45,83,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,30,270,30,29<2,00
BarBa mg*kg-143,745,349,358,737,928,5
StrontSr mg*kg-15,87,37,47,04,716,6
LantanLa mg*kg-18,67,110,69,66,47,74
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,947,16

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1121,0132,0184,0279,0140,2438
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,228
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,252
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,228
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,729
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,841
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,435
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,769
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,650
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,180
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,426

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,009n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1533602562354260324
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,548,111,45,14,9818,1818181
Zasoleniemg KCl*100g-114,621,430,113,4613,1548