Punkt: 21

Miejscowość: Długie Pole
Gmina: Cedry Wielkie
Województwo: pomorskie; Powiat: gdański

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %363531333444
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %353736394335
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %292833282321
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.495355
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.434341
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8109844

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,67,06,77,87,27,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,65,85,96,96,47,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.0,170,07

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,842,012,062,522,414,84
Węgiel organiczny%1,071,161,191,461,42,81
Azot ogólny%0,1170,1320,1160,1540,170,18
Stosunek C/N9,18,810,39,58,215,61

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,51,651,831,21,51,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-110,9811,110,7820,3111,2516,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,80,781,830,870,361,57
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,090,090,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,420,570,371,120,33
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-112,212,3613,2721,6412,8118
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-113,714,0115,122,8414,3125,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%89,0588,2287,8894,7589,5270,87

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,47,056,669,378,742,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-18,111,124,716,416,813,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,37,120,113,310,713,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,551,51,461,02,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,813,8
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6335,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,070,080,1340,1180,10,056
Wapń%0,320,330,370,390,360,24
Magnez%0,250,240,230,190,190,22
Potas%0,20,180,210,120,130,12
Sód%0,0130,010,0160,0060,0080,011
Siarka%0,0160,0170,0220,0290,0270,026
Glin%1,341,170,980,680,781,22
Żelazo%1,82,01,811,911,621,53

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1735702674682609631
KadmCd mg*kg-10,190,240,250,240,25<0,50
MiedźCu mg*kg-18,710,014,313,513,818
ChromCr mg*kg-116,516,217,414,916,119,4
NikielNi mg*kg-117,518,616,618,417,918
OłówPb mg*kg-16,08,310,610,610,210,7
CynkZn mg*kg-135,043,038,358,553,255,5
KobaltCo mg*kg-13,043,33,515,955,845,85
WanadV mg*kg-133,333,323,415,416,819,8
LitLi mg*kg-111,011,810,67,48,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,50,430,460,44<2,00
BarBa mg*kg-181,388,081,880,270,185
StrontSr mg*kg-114,515,717,015,716,924,2
LantanLa mg*kg-111,29,69,38,67,412,39
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,070,162
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,144,63

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1295,0483,0297,0369,6446,7<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.63,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.63,4<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,3<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,029n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1523625579478841588
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,718,413,612,228,8711,7424242
Zasoleniemg KCl*100g-117,322,236,032,2723,4231