Punkt: 209

Miejscowość: Sokolniki
Gmina: Kąty Wrocławskie
Województwo: dolnośląskie; Powiat: wrocławski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gsp (glina średnia pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %71010101122
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %444246444931
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %494844464047
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.192028
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.757562
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %8966510

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,36,15,46,15,76,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,04,94,75,24,75,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,741,851,551,591,393,86
Węgiel organiczny%1,01,070,90,920,812,24
Azot ogólny%0,0840,0920,0750,0860,080,11
Stosunek C/N11,911,612,010,710,120,36

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,153,153,753,833,452,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,320,370,320,230,40,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,180,190,060,120,190,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,993,543,473,642,974,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,360,340,360,580,331,07
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,080,060,050,1
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,470,50,840,580,50,94
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,884,484,754,863,866,91
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,037,638,58,697,318,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%60,7758,7255,8855,9552,7785,31

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,56,518,211,48,313
Potas przyswajalnymg K2O*100g-115,019,335,320,415,844,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,83,22,77,95,313
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,52,251,831,740,753,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,968,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1744,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0420,0460,0780,0610,050,047
Wapń%0,140,120,130,120,120,03
Magnez%0,140,120,10,120,120,04
Potas%0,130,120,170,130,160,03
Sód%0,0080,0080,0110,0080,0090,002
Siarka%0,0210,0240,020,0190,0130,013
Glin%1,020,940,840,730,830,3
Żelazo%0,930,960,870,971,130,28

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1728650612665710593
KadmCd mg*kg-10,450,350,280,20,19<0,50
MiedźCu mg*kg-18,57,58,29,511,48,92
ChromCr mg*kg-110,510,010,211,314,913
NikielNi mg*kg-110,69,09,310,213,09,98
OłówPb mg*kg-124,121,722,323,019,917,7
CynkZn mg*kg-136,735,032,035,438,729,6
KobaltCo mg*kg-16,725,285,965,986,485,38
WanadV mg*kg-123,026,721,016,819,917,6
LitLi mg*kg-18,28,15,35,47,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,40,330,410,62<2,00
BarBa mg*kg-169,378,365,371,668,464,9
StrontSr mg*kg-112,89,29,58,27,8<10,00
LantanLa mg*kg-116,212,418,415,717,119,06
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,084,79

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1180,0763,0296,0358,0269,7<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,2<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,6<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,6<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,09n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1769877840636665896
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,875,121,07,78,9823,8636363
Zasoleniemg KCl*100g-110,213,555,420,3323,7163