Punkt: 207

Miejscowość: Udanin
Gmina: Udanin
Województwo: dolnośląskie; Powiat: średzki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %8855425
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %444148445048
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %485147514627
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.141433
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.787857
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %91188810

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,86,76,67,06,46,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,55,55,86,15,75,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,832,061,971,591,554,41
Węgiel organiczny%1,061,191,140,920,92,56
Azot ogólny%0,0890,0990,1210,0940,090,11
Stosunek C/N11,912,09,49,810,023,27

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,222,071,732,552,482,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,330,0n.o.n.o.n.o.0,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,150,0n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,745,986,864,543,895,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,670,820,980,740,480,87
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,10,080,420,13<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,70,570,710,860,750,74
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,247,478,636,565,256,91
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,469,5410,369,117,739,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%61,9478,383,372,067,9371,24

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,216,719,012,013,99,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-120,421,021,137,722,734,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,28,416,913,67,29,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,871,681,881,060,733,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,124,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9535,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0740,0680,080,0580,060,057
Wapń%0,180,20,260,160,140,22
Magnez%0,140,140,140,140,110,22
Potas%0,180,140,220,20,130,17
Sód%0,010,0080,0090,0210,0070,004
Siarka%0,0250,0250,030,0220,0140,012
Glin%1,181,121,010,930,71,16
Żelazo%1,081,111,281,161,01,9

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1600588652738594581
KadmCd mg*kg-10,210,280,190,180,15<0,50
MiedźCu mg*kg-112,215,511,412,211,79,56
ChromCr mg*kg-111,714,315,914,213,212,9
NikielNi mg*kg-19,010,311,610,810,59,37
OłówPb mg*kg-121,221,921,621,719,918,1
CynkZn mg*kg-138,340,037,440,235,728,8
KobaltCo mg*kg-16,214,724,896,085,685,13
WanadV mg*kg-130,336,729,220,818,318,1
LitLi mg*kg-19,210,77,07,15,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,470,460,470,43<2,00
BarBa mg*kg-171,369,375,873,954,360,7
StrontSr mg*kg-115,812,314,49,36,6<10,00
LantanLa mg*kg-120,918,319,818,916,019,67
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,316,19

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1195,0451,0753,01692,2745,7268
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.144,463
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,135
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,030
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,532
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.121,051
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.83,930
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,627

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,078n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-19228348037651121811
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,575,19,812,6510,0715,1515151
Zasoleniemg KCl*100g-117,313,525,933,3926,5840