Punkt: 203

Miejscowość: Rogów Górowski
Gmina: Góra
Województwo: dolnośląskie; Powiat: górowski

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gs (glina średnia)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %817776777537
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %111316101722
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %810813841
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.858545
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.141444
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %1321111

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,17,37,07,46,76,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,06,36,16,86,15,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,141,321,131,481,333,29
Węgiel organiczny%0,660,760,660,860,771,91
Azot ogólny%0,060,0680,0720,0850,080,06
Stosunek C/N11,011,19,210,19,731,83

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,750,950,90,981,21,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,793,124,095,033,025,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,640,710,690,730,140,6
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,050,020,060,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,190,240,180,280,550,19
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,654,124,986,13,726,15
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,45,075,887,084,928,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%86,1181,2684,6986,1675,5975,93

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,76,99,49,47,27,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,66,57,89,87,29
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,18,77,66,85,44,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,631,381,291,310,573,09
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,992,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7842,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0370,0270,0280,0260,020,023
Wapń%0,150,130,150,170,110,12
Magnez%0,070,060,050,060,040,07
Potas%0,050,050,060,050,030,04
Sód%0,0080,0070,0060,0050,0040,008
Siarka%0,0190,0210,020,0130,0120,007
Glin%0,360,330,320,240,190,17
Żelazo%0,380,360,390,380,370,35

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1110110105151109504
KadmCd mg*kg-10,160,20,120,180,16<0,50
MiedźCu mg*kg-15,37,06,48,07,64,7
ChromCr mg*kg-13,75,54,95,14,97,61
NikielNi mg*kg-12,02,53,03,73,25,61
OłówPb mg*kg-111,112,812,615,612,818,9
CynkZn mg*kg-115,320,520,626,121,832,1
KobaltCo mg*kg-11,411,231,61,381,144,52
WanadV mg*kg-16,06,78,38,68,111,1
LitLi mg*kg-12,72,62,92,12,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,130,130,120,15<2,00
BarBa mg*kg-121,620,521,127,019,832,9
StrontSr mg*kg-15,94,54,64,73,6<10,00
LantanLa mg*kg-15,64,97,36,05,210,42
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,532,48

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1113,0199,0132,0121,8155,0471
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,769
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,454
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,334
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,747
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,250
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,659
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,058
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,147
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,253

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,012n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1467349370215589413
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,627,86,07,196,547,57575757
Zasoleniemg KCl*100g-114,819,515,818,9817,2720