Punkt: 201

Miejscowość: Turów
Gmina: Ścinawa
Województwo: dolnośląskie; Powiat: lubiński

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %838075837965
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %10101571124
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %71010101011
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.898679
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.91217
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %233224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,06,45,65,15,96,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,55,04,44,14,96,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,281,041,281,121,491,54
Węgiel organiczny%0,740,60,740,650,870,9
Azot ogólny%0,0750,080,0660,0610,070,1
Stosunek C/N9,97,511,210,712,49

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,851,91,634,22,784,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,40,110,231,030,40,26
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,220,050,020,840,21<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,251,061,220,481,153,05
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,180,170,20,160,142,05
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,030,040,020,1
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,280,30,380,140,570,27
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,741,591,830,821,875,47
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,593,493,465,024,657,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%37,9145,5652,8916,340,2373,92

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,016,514,515,615,318,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,510,215,74,46,37
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,81,62,23,16,83,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,01,751,680,710,311,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,646,85
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0942,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0790,0680,080,040,040,088
Wapń%0,060,10,090,030,070,23
Magnez%0,030,040,030,030,050,1
Potas%0,040,040,030,040,050,09
Sód%0,0050,0060,0040,0070,0070,006
Siarka%0,0210,0250,0160,0140,0140,012
Glin%0,30,330,290,220,280,4
Żelazo%0,220,270,270,260,30,63

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1751321509513796,7
KadmCd mg*kg-10,090,130,120,060,08<0,50
MiedźCu mg*kg-14,35,35,85,45,7<2,00
ChromCr mg*kg-13,35,55,04,56,34,46
NikielNi mg*kg-11,31,43,01,82,7<2,00
OłówPb mg*kg-113,916,512,915,211,47,97
CynkZn mg*kg-112,816,313,816,114,78,22
KobaltCo mg*kg-10,691,020,660,781,1<1,00
WanadV mg*kg-16,09,510,37,78,76,08
LitLi mg*kg-13,03,32,71,73,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,130,130,090,14<2,00
BarBa mg*kg-119,820,923,221,722,612
StrontSr mg*kg-14,76,04,83,24,5<10,00
LantanLa mg*kg-14,94,95,46,06,47,7
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,341,59

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1245,0306,0457,0256,0271,631
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,0<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,2<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,3<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,6<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,631

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,108n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1289276312313134707
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,725,15,24,186,3813,2575757
Zasoleniemg KCl*100g-19,813,513,711,0516,8435